Wat is de GEMMA?

Laatst bewerkt: 27 juni 2022, 12:07:04
GEMMA

GEMMA[bewerken]

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. GEMMA is een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.

GEMMA helpt gemeenten om ICT-ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat oplossingen onderling goed samenwerken.

GEMMA zorgt ook voor inzicht en overzicht, waarop bestuur en management besluitvorming kan baseren.

En GEMMA helpt om de steeds belangrijker wordende samenwerking tussen gemeenten onderling en met ketenpartners te verbeteren.

GEMMA-inhoud[bewerken]

GEMMA bestaat uit een aantal onderdelen die actief worden beheerd en bijgewerkt:

  • De GEMMA referentiearchitectuur. Dit is een architectuur die op verschillende niveaus op generieke wijze de informatievoorziening van gemeenten beschrijft. De referentiearchitectuur is bedoeld als fundament voor nadere uitwerking, niet als eindproduct. Gemeenten kunnen de referentiearchitectuur dus gebruiken als basis voor eigen, meer gedetailleerde of specifieke architectuuruitwerkingen.
  • Het GEMMA Gegevenslandschap. Het GEMMA Gegevenslandschap is de doelarchitectuur die is opgesteld om als gemeenten samen met andere partijen de informatiekundige visie Common Ground te kunnen realiseren. Deze architectuur omvat een aantal concrete handreikingen die toelichten hoe bepaalde functionaliteit binnen een gegevenslandschap wordt ingericht.
  • Een overzicht van standaarden die binnen het gemeentelijk domein belangrijk zijn. Hieronder vallen zowel direct implementeerbare standaarden voor het lezen en vastleggen (API-standaarden voor zaakgericht werken, Verwerkingenlogging API), als informatiemodellen en meer abstracte standaarden waarvan de specifieke implementatie per informatiesysteem verschilt (zoals normen voor digitale toegankelijkheid).


Daarnaast omvat de GEMMA een aantal thema-uitwerkingen die zijn gerelateerd aan een specifiek thema of product. De aanleiding voor het ontwikkelen van een thema-architectuur is vaak een specifieke gebeurtenis, zoals de invoering van nieuwe wetgeving. Maar ook een grote vraag vanuit gemeenten naar een nadere uitwerking van een specifiek onderwerp kan aanleiding zijn een thema-architectuur uit te werken. En soms vraagt de ontwikkeling van een nieuw product (bijvoorbeeld een standaard voor gegevensuitwisseling) om nieuwe architectuuruitwerkingen.

Thema- of productgerelateerde architecturen worden wel op GEMMA Online gepubliceerd, maar niet (altijd) actief beheerd. Dit betekent dat informatie in deze architectuuruitwerkingen verouderd kan zijn.

GEMMA kennismodel[bewerken]

Het GEMMA architectuurmodel is gebaseerd op de ArchiMate standaard. In het GEMMA kennismodel is gedefinieerd welke ArchiMate concepten in de GEMMA toegepast worden.

In de GEMMA modelleerafspraken staat exact weergegeven welke concepten in de huidige GEMMA gebruikt zijn. In de modelleerafspraken kun je bijvoorbeeld aflezen hoe de hiërarchie in het bedrijfsfunctiemodel is opgebouwd en wat de opbouw is van het applicatiefunctiemodel. Ook is in dit model weergegeven hoe het GEMMA architectuurmodel verbonden is met de gegevens over pakketten en koppelingen uit de Softwarecatalogus.

GEMMA in relatie tot de NORA[bewerken]

De GEMMA staat niet op zichzelf, maar bouwt verder op internationale standaarden en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Op GEMMA in context wordt verder ingegaan op de samenhang tussen de GEMMA, de NORA en internationale standaarden.

Voor wie is GEMMA?[bewerken]

Op Doelgroepen staat uitgelegd voor wie de GEMMA is bedoelt.