Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Domeinarchitectuur publieksdiensten

Laatst bewerkt: 1 juli 2021, 13:01:25

In 2016 is met een gemeentelijke werkgroep een eerste versie gemaakt van de architectuur voor het domein "publieksdiensten". Aanvankelijk had het domein als werknaam "dienstverlening". De NORA definieert een dienst echter als: "alles wat een overheidsorganisatie doet voor een afnemer". Waarbij de afnemer een burger, bedrijf of andere overheidsorganisatie kan zijn. Dienstverlening in deze brede betekenis vindt plaats binnen de hele gemeente en is dus niet specifiek voor één domein. De naam van het domein is daarom gewijzigd in "publieksdiensten".

Anders dan in GEMMA 1 en het Antwoord-concept heeft "dienstverlening" in GEMMA 2 dus een bredere betekenis dan "elektronische dienstverlening naar aanleiding van klantvragen". Binnen GEMMA 2 is de interactie met klanten, bijv. tijdens het aanvragen of leveren van producten, onderdeel van de bedrijfsfunctie "Klant- en keteninteractie". Uiteraard blijft dit, ook binnen GEMMA 2, een belangrijk aandachtsgebied. De domeinwerkgroep heeft om deze reden ook de bedrijfsfunctie "klant- en keteninteractie" verder uitgewerkt. Een van de conclusies daaruit was klantinteractie binnen verschillende domeinen vaak op een vergelijkbare manier plaatsvindt. De bedrijfsfunctie is daarom als generiek van aard bestempeld.

Het domein Publieksdiensten omvat voor de buitenwereld herkenbare functies waarbij burgers en bedrijven vaak zelf diensten afnemen. Soms getriggerd door een aanvraag (bijv. aanvragen van een nieuw paspoort), soms omdat de gemeente zelf initiatief neemt (bijv. belasting opleggen).

Op deze pagina vindt u architectuurmodellen die voor dit domein zijn ontwikkeld. De modellen zullen stapsgewijs verder worden ontwikkeld. Op Denk mee met GEMMA domeinarchitectuur publieksdiensten is ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Bedrijfsarchitectuurmodel

De primaire doelgroep van deze modellen zijn de afdelingsmanagers, de beleidsmedewerkers en projectmanagers/-leiders die binnen dit domein actief zijn. Op bedrijfsfunctiemodel wordt nader toegelicht wat een bedrijfsfunctiemodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
PD01 Bedrijfsfuncties publieksdiensten View met bedrijfsfuncties en subbedrijfsfuncties.
PD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponenten View met bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die worden gebruikt ter ondersteuning.

Applicatiearchitectuurmodel

De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. Op Informatie- en applicatiearchitectuur wordt nader toegelicht wat een applicatiearchitectuurmodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
PD03 Applicatiefuncties publieksdiensten met referentiecomponenten View met applicatiefuncties en de referentiecomponenten die deze functies leveren.