Domeinarchitectuur ondersteuning


Het domein "bestuur" omvat functies die te maken hebben met (het ondersteunen van) gemeentelijk bestuur.

Op deze pagina vindt u architectuurmodellen die voor dit domein zijn ontwikkeld. De modellen zullen stapsgewijs verder worden ontwikkeld. Er is ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties via gemmaonline@vng.nl

Bedrijfsarchitectuurmodel

De primaire doelgroep van deze modellen zijn bestuurders, afdelingsmanagers, de beleidsmedewerkers en projectmanagers/-leiders die binnen dit domein actief zijn. Op bedrijfsfunctiemodel wordt nader toegelicht wat een bedrijfsfunctiemodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
OS01 Bedrijfsfuncties ondersteuning View met bedrijfsfuncties en subbedrijfsfuncties.
OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten View met bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die worden gebruikt ter ondersteuning.

Applicatiearchitectuurmodel

De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. Op Informatie- en applicatiearchitectuur wordt nader toegelicht wat een applicatiearchitectuurmodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
OS03 Applicatieservices ondersteuning met referentiecomponenten View met applicatiefuncties en de referentiecomponenten die deze functies leveren.