Beheer GitLab


Overzichtpagina werken met VNGR Archimate-modellen

Beheren toegangsrechten VNGR repositories[bewerken]

Binnen GitLab kun je projecten die bij elkaar horen of waar dezelfde mensen toegang toe moeten hebben in een groep bij elkaar zetten. Alle leden van de groep hebben toegang tot alle projecten en repositories van de groep.

Binnen een groep kunnen sub-groepen worden aangemaakt. Sub-groepen worden gebruikt om meer rechten toe te kennen aan een deel van de leden.

De VNGR architectuur repositories zijn in vier subgroepen van de groep Architectuur ondergebracht. De toegangsrechten zijn als volgt verdeeld

 • Architectuur > reporter-rechten voor alle architecten
  • GEMMA-architectuur (voor o.a. gemma, gemma kennismodel, etc) > developer-rechten voor de GEMMA architecten
  • Projectarchitectuur (voor omgevingswet, nID, etc) > Developer en Maintainerrechten per project
  • Tools (voor archi scripts, qlik etc) > Developer en Maintainerrechten per project
  • Zandbak (om te oefenen in diverse repos) > Maintainer-rechten voor alle architecten

Onder Groups > Your groups kun je zien van welke groepen je lid bent en wat je rechten zijn binnen die groep. Tevens kun je zien hoeveel projecten (en daarbinnen repositories) er in een groep bestaan.

Een exclusief gezelschap heeft Owner of Maintainer rechten.

 • Michiel en Robert zijn Owner van de groep VNG Realisatie en kunnen alle beheeracties uitvoeren
 • Mark en Ivo zijn Owner en Maintainer van de architectuurgroepen en repositories

Settings voor een gedeelde repository[bewerken]

Default branche[bewerken]

Wijzigingen worden nooit direct doorgevoerd in de master branche. Om fouten te voorkomen is het daarom handig om de 'develop' branche de default te maken.

De default branche van een repository op GitLab is altijd de master branch. Dit is ook de enige branch die er is in een nieuwe repository.

Aanmaken 'develop' branche met Archi

 • Controleer of alle wijzigingen van de branche gepubliceerd
 • maak - indien deze ontbreekt - een nieuwe branch 'develop' aan.
 • publiceer het model vanuit de branche develop
 • in het window Branches heeft de branche 'develop' de status 'available'

Of - maar niet getest of Archi dit slikt - ga met de browser naar GitLab Project > Repository > Branches en maak daar de branche 'develop' aan.

Kiezen default branche met browser in GitLab

 • open de repository
 • Settings > repository
 • Default branche > selecteer 'develop'

Archi zal het architectuurmodel nu openen vanuit de 'develop' branche als je de repository importeert.

Protected branches[bewerken]

Default maakt GitLab van de master-branch een protected branch. Deze default past in de gekozen git-flow en autorisaties

Met deze default mogen alleen Maintainers wijzigingen pushen naar master en branches mergen in de master-branch.

Als je een laagdrempelige repository wilt delen waarin iedereen gelijke rechten heeft, kun je voor een eenvoudigere git-flow kiezen. Bijvoorbeeld geen gebruik van branches en iedereen wijzigt rechtstreeks in master.

 • verwijder master uit de protected branches.

Je kunt dit wijzigen binnen een Project > settings > repository.

Read more about protected branches

Vertaald naar rollen en rechten van de GEMMA

 • Publiek - iedereen mag het GEMMA architectuurmodel lezen
 • Guest en Report - mogen ook issues aanmaken en beheren
 • Developer - mogen vanuit develop branche feature branches aanmaken, mogen in de develop-branche mergen en wijzigen
 • Maintainer - mogen afgeronde features vanuit de develop branche mergen met de master.

Vervolgens

 • Vanuit master wordt een release gemaakt voor publicatie op GEMMA online en in de SWC