Archi scripting


Overzichtpagina werken met VNGR architectuurmodellen

Op deze pagina vind je verwijzigen naar scripts die nuttig kunnen zijn bij het onderhouden van een architectuurmodel en het maken van views.

Zowel door VNGR onderhouden scripts als publiek gedeelde scripts worden genoemd

Waar vind je scripts[bewerken]

De jArchi plug-in bevat enkele voorbeeld scripts. Maar er zijn nog veel meer scripts te vinden

 • Zie [gist] voor open source scripts die door de Archi community zijn gemaakt

 • en ook kode-archiscripts. Deze repository bevat een heel raamwerk aan beheerfuncties, waaronder scripts voor

  • wijzigen van objecttype

  • samenvoegen van 2 objecten tot één

  • en meer

 • In het Archi forum is het script jArchi - generate views using graphlib gedeeld. Dit script is gemaakt door Hervé.

  Erg handig voor het genereren van view met veel elementen. Een hiërarchie kan bijvoorbeeld embedded of als tree worden gemaakt.

  I'd like to share with you a script I developed under jArchi that automates the view creation. My use case is simple: when I copy Archi elements in a view, the elements are placed one next to the other but I miss an automatic placement that take in account the relationships between them (a kind of visualizer but in an Archimate view).
  
  So I've written some scripts that allow to do this automatic placement, based on a graph created using the Dagre library, based on Graphlib and Lodash.
 • Documenting architecture models using ArchiMate - Definieer in een view de structuur van de documentatie en genereer de documentatie in Markdown vervolgens met dit script.

VNGR scripts repository[bewerken]

Voor het beheren van de GEMMA met Archi zijn een aantal scripts gemaakt die dit ondersteunen. De scripts zijn te vinden in de map Architectuur > Tools in de repository archi-scripts

Je kunt de scripts kopieëren uit GitLab, maar houdt er wel rekening mee dat enkele scripts naar elkaar verwijzen en dus in de juiste mappen moeten staan.

Het beste is om de archi-scripts repository te 'clonen' naar je lokale map met alle jArchi scripts. Zie voor de locatie van deze map Edit > Preferences > Scripting

cd <jArchi scripts folder>
git clone git@gitlab.com:vng-realisatie/architectuur/tools/archi-scripts.git

VNGR scripts[bewerken]

De repo bevat de volgende scripts:

 • ObjectID_*
  • Scripts om te controleren of alle objecten in een model een uniek Object ID hebben.
 • mergeElement
  • Voeg 2 concepten (van hetzelfde type) samen tot één concept. Alle relaties, view-occurences en properties worden overgezet en blijven dus bewaard.
 • deleteUnusedElements
  • Verwijderd alle concepten die niet op een view voorkomen.
 • Export en import - scripts voor het exporteren en weer importeren van elementen, relaties en views met alle hun properties
  • Kopieer met een export en een import elementen en relaties van het ene model naar een ander model
  • Bewerk de objecten en hun eigenschappen in een spreadsheet en importeer de wijzigingen vervolgens weer met het import script
  • Status is beta, maar het gebruik is toch veilig
   • exporteren leest je architectuurmodel alleen
   • importeren kan in je model van alles overschrijven. Een simpel Ctrl-z zet alles weer terug...
 • Appearance - scripts voor het in bulk wijzigen van views
  • ChangeFigure - toggle alle figures in één of meerdere views
  • ChangeFont - wijzig font van alle objecten in één of meerdere views. Wijzig het font van objecten van één geselecteerd type
  • ColorByProperty - wijzige de kleur van objecten op basis van de waarde van een te kiezen property