Werken met GEMMA

Een referentiearchitectuur is te beschouwen als een sjabloon voor het maken van een bepaald type architectuur. Ze is breed toepasbaar van aard en laat ruimte voor gebruikers om bij hun specifieke context passende architectuur-, ontwerp- en realisatiekeuzes te maken. Gemeenten gebruiken de GEMMA-referentiearchitectuur als basis voor hun eigen architectuur bij het inrichten van hun bedrijfsvoering en informatievoorziening. Daarbij maken zij architectuurkeuzes en, in het verlengde daarvan, ontwerp- en realisatiekeuzes.

Bij het maken van keuzes spelen veel verschillende factoren een rol, zoals: gemeentelijk beleid, landelijke en lokale regelgeving, cultuur, benoemde prioriteiten, aanwezige kennis en beschikbare middelen. Het antwoord op de vraag hoe de GEMMA gebruikt moet worden, luidt daarom: "it depends". Hoewel er geen eenduidige uitspraak is te doen over hoe een gemeente de GEMMA het beste kan gebruiken, zijn er wel een aantal 'handreikingen' te geven.

Hieronder vindt u een aantal van die handreikingen met daarin aandachtspunten en tips voor gebruik van de GEMMA.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2024 om 02:00.