Wat is de basisarchitectuur


De GEMMA bestaat uit een verzameling samenhangende architectuurproducten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • de GEMMA Basisarchitectuur: de kern van de GEMMA met daarin o.a. Architectuurprincipes en een beschrijving van de GEMMA Bedrijfs- en Informatiearchitectuur.
  • meerdere Thema-architecturen: architectuurbeschrijvingen voor een bepaald thema zoals 'Beveiliging en Privacy' en 'Zaakgericht werken'.
  • Algemene producten die breed binnen de GEMMA worden gebruikt zoals het GEMMA Begrippenkader en het GEMMA Kennismodel.

De GEMMA Basisarchitectuur kent onderstaande groepen architectuurproducten.

Architectuurvisie[bewerken]

De Architectuurvisie is de hoog-over beschrijving van de GEMMA en de fundamentele keuzes die daarbij zijn gemaakt.

Strategie en motivatie[bewerken]

De groep 'Strategie en motivatie' beschrijft voor de lange termijn geldende uitgangspunten van de GEMMA. Het betreft fundamentele keuzes die antwoord geven op 'waarom' en 'wat' vragen. Hiermee wordt richting gegeven aan de uitwerking van GEMMA-producten die meer op het 'hoe' zijn gericht. Tot deze groep behoren:

  • Kernwaarden : fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen.
  • Kwaliteitsdoelen : de gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.
  • Architectuurprincipes : richtinggevende uitgangspunten voor architectuur en ontwikkeling.

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

De Bedrijfsarchitectuur beschrijft de producten en diensten die gemeenten aan burgers en bedrijven leveren, de functies en objecten die daarbij een rol spelen en de manier waarop processen worden uitgevoerd. De bedrijfsarchitectuur stelt eisen aan de informatiearchitectuur. Maar door de steeds belangrijker rol van IT kunnen veranderingen in de informatiearchitectuur ook aanleiding zijn om de bedrijfsarchitectuur aan te passen. Tot deze groep behoren:

  • Bedrijfsfuncties: een model waarin gemeentelijke activiteiten zijn gegroepeerd waarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. Het model zegt wat er nodig is, niet hoe de uitvoering plaats moet vinden.
  • Bedrijfsobjecten: een model met concepten die binnen gemeenten worden gebruikt en betekenis hebben en waarover gegevens worden vastgelegd.
  • Procesarchitectuur: de principes en afspraken voor het inrichten van gemeentelijke bedrijfsprocessen.

Informatie-architectuur[bewerken]

De Informatie-architectuur beschrijft de inrichting van applicaties, registraties en het uitwisselen van data voor een optimale gemeentelijke informatievoorziening. Daarbij gaat het binnen- als buitengemeentelijke afstemming. Bijvoorbeeld om als gemeente via gestandaardiseerde services gebruik te kunnen maken van brongegevens die door derden worden beheerd. Onderdelen van de informatiearchitectuur zijn:

In lijn met het streven naar standaardisatie spelen standaarden een belangrijke rol binnen de informatiearchitectuur. Het gebruik van gegevensstandaarden maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat componenten op een eenduidige manier gegevens met elkaar uitwisselen.

Technische architectuur[bewerken]

De technische architectuur beschrijft de structuur en interactie van technologiediensten en technologiecomponenten. Binnen de GEMMA is de technische architectuur niet als afzonderlijk product uitgewerkt. Binnen de GEMMA Informatiearchitectuur zijn wel een aantal technische referentiecomponenten opgenomen die van belang zijn binnen het gemeentelijk applicatielandschap. Ook binnen thema-architecturen komt technische architectuur aan de orde waar dit relevant is. Bijvoorbeeld binnen de thema-architectuur 'API-referentiearchitectuur' waar technische componenten zoals API-Gateway's een belangrijke rol spelen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 14:01.