Voorbeeldzaaktypen

Voorbeeldzaaktypen zijn zaaktypen die in de praktijk worden gebruikt door een gemeente of andere organisatie. Zij kunnen andere gemeenten helpen hun zaaktypen te ontwikkelen. Zo wordt het wiel niet vaker uitgevonden dan nodig is. KING publiceert de voorbeeldzaaktypecatalogi hier. We doen alleen een globale check of de inhoud enigszins in lijn is met de ZTC2 en de visie van KING op zaakgericht werken. De organisatie die een voorbeeldzaaktypecatalogus beheert, is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan,

De volgende voorbeeldzaaktypecatalogi zijn momenteel beschikbaar:

  • Voorbeeldzaaktypecatalogus ZTC2. Deze bevat de 318 zaaktypen van de ZTC1 die in het ZTC2-sjabloon gebracht zijn en waar mogelijk zijn voorzien van meer kenmerken. Het betreft zaaktypen voor het behandelen van aangiften, klachten, meldingen, bezwaren en beroepen, voor het behandelen van aanvragen voor subsidies, vergunningen en ontheffingen, voor het afhandelen van aanvragen voor een publiek product of dienst, voor het verstrekken van inkomens- of maatschappelijke ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen.
  • Voorbeeldzaaktypencatalogus OD haaglanden. Deze bevat zaaktypen voor met name vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Wij nodigen gemeenten en andere organisaties van harte uit hun zaaktypecatalogi hier te publiceren. Neem hiertoe contact op met KING Gemeenten via gemmaonline@vng.nl

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 14:02.