Vernieuwde domeinarchitectuur Fysieke leefomgeving

29 juni 2023Onlangs is de domeinarchitectuur Ruimtelijk Domein vervangen door de domeinarchitectuur Fysieke leefomgeving. De nieuwe naam past beter bij de ontwikkelingen die de laatste tijd plaatsvinden in onder andere de Omgevingswet. Ook wordt de term vaak gebruik in relatie tot de landelijke ontwikkelingen. Een werkgroep van VNG, gemeente Den Haag en gemeente Eindhoven heeft de afgelopen periode hieraan gewerkt.

Naast de nieuwe naam zijn de bedrijfsfuncties opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Er is een betere relatie gelegd tussen de strategische (beleid) bedrijfsfuncties en de bedrijfsfuncties in de uitvoering. De grootste wijzigingen zijn doorgevoerd in de bedrijfsfunctie ‘Uitvoering fysieke leefomgeving’. Deze passen nu beter bij de praktijk van gemeenten.

De ondersteunende applicaties zijn eveneens beoordeeld op actualiteit. Waar nodig zijn toelichtingen aangepast die beter beschrijven hoe de bedrijfsfuncties ondersteund kunnen worden. Ook zijn (o.a. vanwege de Omgevingswet) nieuwe referentiecomponenten opgenomen. De landelijke componenten Register Externe Veiligheid (REV) of de Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG) zijn hiervan voorbeelden. En ter ondersteuning van de Omgevingswet zijn de Omgevingsbeleidcomponent, Toepasbare regelscomponent en de Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving toegevoegd, zoals deze al vernoemd zijn op de themapagina Omgevingswet.

Voor (nagenoeg) elk applicatiecomponent in de domeinarchitectuur Fysieke leefomgeving zijn applicatieservices toegevoegd en gekoppeld aan de bedrijfsfuncties. Dit geeft nu een beter overzicht hoe de software ondersteuning biedt in het domein.

Bekijk de domeinarchitectuur Fysieke leefomgeving via de volgende links:

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jun 2024 om 02:01.