Update - Project Notificatie Services

23 maart 2022Het landelijke project Notificatie Services nadert het einde van de voorbereidingsfase en daarmee het eind van dit innovatieproject van Binnenlandse Zaken(BZK). In 2021 is vooral gefocust op het opleveren en beproeven van standaard architectuur uitgangspunten en een concept berichtenstandaard.

In de eerste helft van 2022 ligt de focus op het uitdiepen van de verschillende scenario’s voor notificeren, agenderen van notificaties bij bronhouders, bieden van een handreiking voor het opstellen van gebeurteniscodes én het borgen van de doorontwikkeling van de projectresultaten.

Afgelopen periode is er onder meer een presentatie gegeven aan zowel de bronhouders als de afnemers. Dit is gedaan tijdens het tactisch stelseloverleg voor de bronhouders en voor de afnemers bij het stelsel brede gebruikersoverleg. Door het gesprek aan te gaan met zowel de bronhouders als de afnemers ontstond er een levendige discussie en enthousiasme bij de toegevoegde waarde die notificatieservices kan gaan bieden bij de (transitie naar) gebeurtenis gedreven werken. De berichtenstandaard is verder uitgewerkt tot API-specificatie en de architectuur verder voltooid.

Aankomende periode staat in het teken van het beproeven van verschillende notificatie scenario’s. Zo zijn er onder andere praktijkbeproevingen en simulaties georganiseerd met het Kadaster, de GGD, de Waarderingskamer en de gemeente Amsterdam. Dit zal gaan bijdragen in verdere inzichten in de impact van de implementatie van notificatie scenario’s voor verschillende bronhouders en afnemers, alsook aan het opstellen van de handreiking van gebeurteniscodes.

Wil je meepraten over het project dan ben je van harte welkom op Pleio Community Ben je op zoek naar technische documentatie, die vind je op Github

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:39.