DH Proefopstelling

ArchiMate-modellen > Totaal 3D > Views > DH Proefopstelling
DH Proefopstelling
Common ground data bronnen laag (Grouping) (1) Bronnen De 3D objectregistratie die het eindproduct is van het inwinnen van 3D data. (DataObject) 3D object registratie Feitelijk ADF (Azure Data Framework). Tooling voor Workflow automation en ETL. De tool gaat over meerdere lagen in het comon ground model heen. (ApplicationComponent) Azure ADF m.b.t. validatie, transformatie, verwerking (DataObject) Procesdata Naast de ingewonnen data worden er ook gegevesn opgeslagen die beschrijvend zijn (inwindatum, inwinner, reden inwinning, etc.). Deze gegevens worden centraal vastgelegd. (DataObject) metadata ingewonnen data Het generieke formaat waarin alle ingewonnen data wordt omgezet om vervolgens verwerkt te worden in een basisregistratie. Dit formaat zou moeten mappen op het generieke datamodel. (DataObject) 3D data Centrale opslag voor ingewonnen data. Nu nog een fictief object (ApplicationComponent) Inwin database Als data extern wordt aangeleverd, dan wordt het door de applicatie opgeslagen (via ADF). Als data al aanwezig is bij de gemeente en er is met de leverende partij een duidelijke SLA over de data, dan kan het opslaan van een verwijzing voldoende zijn. Twee keer opslaan van de data is onwenselijk omdat synchronisatie dan ook moet worden ingeregeld. Vandaar dat naast ingewonnen data ook een verwijzing kan worden aangeleverd. (DataObject) Verwijzing ingewonnen data Een nog nader te bepalen applicatie waarmee de 3D object registratie beheerd gaat worden. (ApplicationComponent) Beheer 3D object registratie Dit is een verzamel item voor alle ingewonnen data. Dit kan data in verschillende formaten zijn, maar ook uit verschillende bronnen. Data kan door de gemeente zelf worden ingewonnen, worden aangeleverd door burgers, via projecten, etc. Dit moet nog veel verder worden uitgewerkt. Daarom is er nu voor een generieke component gekozen waar alle data binnenkomt. (DataObject) Ingewonnen data DataObject Verwijzing ingewonnen data Common ground data ontsluitingslaag (Grouping) (2) Ontsluiting API om de inwin database te ontsluiten (ApplicationInterface) Inwin database API Common ground integratie laag (Grouping) (3) integratie Feitelijk ADF (Azure Data Framework). Tooling voor Workflow automation en ETL. De tool gaat over meerdere lagen in het comon ground model heen. (ApplicationComponent) Azure ADF De API van ADF. (ApplicationInterface) Azure ADF API Common ground proceslogica laag (Grouping) (4) Proceslogica Een geconverteerd bestand kan visueel geinspecteerd worden (ligt het op de goede plek, is de schaal goed, zitten er geen rare gaten in, etc. ). Het gaat dan om het tonen van een GML bestand in context. Hier kunnen verschillende viewers voor worden gebruikt. (ApplicationComponent) Inspectie API om de inspectie tooling aan te roepen en een weergave van het CityGML bestand te tonen. (ApplicationInterface) Inspectie API Het validatie component zorgt ervoor dat een ingewonnen dataset wordt gevalideerd op basis van vastgestelde validatie regels voordat er een transformatie kan plaatsvinden. Er kunnen straks verschillende soorten bestanden worden aangeleverd (BIM, LIDAR, PDF, etc.), elk met eigen leveringsspecificaties. Deze worden door verschillende soorten leveranciers ingewonnen. Voordat deze verwerkt gaan worden in de 3D object registratie is het goed om deze eerst te valideren. Hiervoor zijn verschillende componenten (vaak vanuit standaard open source libraries) beschikbaar die via een API worden aangeroepen. Een groot deel van deze validaties is gelijk voor alle gemeenten. Gezamenlijke ontwikkeling lijkt dan ook een optie. (ApplicationComponent) Validatie API's van de verschillende validatie tools die vanuit ADF worden aangeroepen. (ApplicationInterface) Validatie API Feitelijk ADF (Azure Data Framework). Tooling voor Workflow automation en ETL. De tool gaat over meerdere lagen in het comon ground model heen. (ApplicationComponent) Azure ADF Workflow management binnen ADF. Hier als apart element benoemd omdat het de interface naar andere componenten is. (ApplicationComponent) Azure WFM Een nog nader te bepalen applicatie waarmee de 3D object registratie beheerd gaat worden. (ApplicationComponent) Beheer 3D object registratie Het component Transformatie draagt zorg voor de transformatie van een set aan gegevens volgens de ene standaard naar de andere standaard (bijvoorbeeld BIM naar CityGML) (ApplicationComponent) Transformatie API's van de transformatie tools die vanuit ADF worden aangeroepen. (ApplicationInterface) Transformatie API Common ground presentatie laag (Grouping) (5) Presentatie ADF heeft zelf geen gebruikersvriendelijke interface. Er moet voor eindgebruikers dus een WebINterface gebouwd worden om ADF te bedienen. Deze interface kan (zoals hier) compleet op ADF worden gebouwd. Hij kan ook generiek worden gemaakt voor meerdere orkestratietools. (Grouping) web interface Een geconverteerd bestand kan visueel geinspecteerd worden (ligt het op de goede plek, is de schaal goed, zitten er geen rare gaten in, etc. ). Het gaat dan om het tonen van een GML bestand in context. Hier kunnen verschillende viewers voor worden gebruikt. (ApplicationComponent) Inspectie Een nog nader te bepalen applicatie waarmee de 3D object registratie beheerd gaat worden. (ApplicationComponent) Beheer 3D object registratie ArchiMateNote Inspectie wordt gezien als een specialisatie van Validatie Dit is een verzamel item voor alle ingewonnen data. Dit kan data in verschillende formaten zijn, maar ook uit verschillende bronnen. Data kan door de gemeente zelf worden ingewonnen, worden aangeleverd door burgers, via projecten, etc. Dit moet nog veel verder worden uitgewerkt. Daarom is er nu voor een generieke component gekozen waar alle data binnenkomt. (DataObject) Ingewonnen data Requirement City GML AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W FlowRelationship ingewonnen data FlowRelationship 3D data (cf. CityGML) AccessRelationship W InfluenceRelationship FlowRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W FlowRelationship ingewonnen data FlowRelationship verwijzing ingewonnen data FlowRelationship ingewonnen data FlowRelationship 3D data (cf. CityGML) FlowRelationship Metadata FlowRelationship 3D data (cf. CityGML) ServingRelationship FlowRelationship Procesdata FlowRelationship validatie resultaten FlowRelationship ingewonnen data FlowRelationship procesdata FlowRelationship 3D data (cf. CityGML) FlowRelationship ingewonnen data ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship procesdata FlowRelationship FlowRelationship getransformeerd- e data Deze svg is op 10-06-2024 21:22:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2024 21:22:25 CEST
Legenda
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view DH Proefopstelling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Totaal3D/id-edabd11c-6567-45ffb-7778-a87069d4908
ArchiMate-model  : Totaal 3D
Label  : DH Proefopstelling
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : edabd11c-6567-45ffb-7778-a87069d4908
Object ID_nl  : edabd11c-6567-45ffb-7778-a87069d4908
Original ID  : id-edabd11c656745ffb7778a87069d4908
Semanticsearch  : dh proefopstelling
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 jun 2024 om 18:54.