GEMMA kennismodel


Wat is een (semantisch) kennismodel[bewerken]

Een kennismodel of metamodel beschrijft de architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld applicatieservices of applicatiefuncties. Het kennismodel is weergegeven in de concepten zoals gedefinieerd in de ArchiMate conventie.

Het GEMMA kennismodel toont de ArchiMate concepten die gebruikt worden voor het beschrijven van de informatievoorziening van het gemeentelijk domein. Het kennismodel fungeert tevens als basis voor de inrichting van deze wiki. Hierdoor wordt de kennis uit GEMMA 2.0 semantisch en kan als zodanig beter beheerbaar en toegankelijk gemaakt.

GEMMA modellering[bewerken]

Op de pagina GEMMA modellering wordt ingezoomd op de modellering van de GEMMA architectuurmodellen.

Softwarecatalogus ArchiMate exportbestanden (AMEFF)[bewerken]

Gemeenten en leveranciers kunnen met de Softwarecatalogus een exportbestand opvragen van de GEMMA architectuur met daarin opgenomen hun eigen applicatielandschap of portfolio.

Op de pagina Softwarecatalogus AMEFF export is gedocumenteerd hoe het ArchiMate exportbestand eruitziet. U vind daar onder andere hoe de door u geregistreerde pakketten, de pakketversies en de koppelingen uit de Softwarecatalogus zijn verbonden met het GEMMA architectuurmodel:

View van GEMMA kennismodel[bewerken]

View van het GEMMA kennismodel en onder de view een tabel met alle gebruikte concepten en definities In deze view van het GEMMA kennismodel zijn alle in de GEMMA uitgewerkte ArchiMate element- en relatietypen weergegeven.

ArchiMateNote Motivatie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Kwaliteitsdoel Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen (Driver) Kernwaarde Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden (Driver) Beleidskader ArchiMateNote Technologielaag Services die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld services voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging. (TechnologyService) Technologieservice Systeemsoftware die de technologieservices realiseren (SystemSoftware) Technologiecomponent ArchiMateNote Bedrijfslaag Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. (BusinessActor) Actor Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatieservice ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Groepen worden niet getoond. Zo blijft het kennismodel overzichtelijk. Voor groepen geldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic. (Grouping) Groep ArchiMateNote Strategie Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt. (Capability) Capability SpecializationRelationship is versie van RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beïnvloedt InfluenceRelationship beïnvloedt ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-07-2024 16:25:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2024 16:25:37 CEST
Element Beschrijving ElementtypeBron
Actor Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren.BusinessActorGEMMA
Applicatie-interface Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.ApplicationInterfaceGEMMA
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren.ApplicationComponentGEMMA
Applicatieservice In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces.ApplicationServiceGEMMA
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen.PrincipleArchiMate
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.BusinessFunctionGEMMA
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft.BusinessObjectGEMMA
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst.BusinessProcessGEMMA
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context.BusinessCollaborationArchiMate
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoordenDriverNORA
Capability Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt.CapabilityArchimate
Groep The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic.GroupingArchiMate
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoenDriverNORA
Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.GoalNORA
Rol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.BusinessRoleArchiMate
Standaard Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.ConstraintWikipedia
Technologiecomponent Systeemsoftware die de technologieservices realiserenSystemSoftwareGEMMA
Technologieservice Services die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld services voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging.TechnologyServiceGEMMA

View van GEMMA kennismodel uitgebreid[bewerken]

Het GEMMA kennismodel uitgebreid is gelijk aan het GEMMA kennismodel uitgebreid met:

  • de gewenste uitbreidingen op de GEMMA, waaronder het toevoegen van de infrastructuur
  • de elementen en relaties die gebruikt worden in projectarchitecturen.

Een projectarchitectuur volgt bij voorkeur het GEMMA kennismodel uitgebreid, maar kan als nodig ook andere concepten uit Archimate gebruiken.

ArchiMateNote ArchiMateNote Bedrijfslaag Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen. (Product) Product / voorziening Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. (BusinessInterface) Kanaal Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). (BusinessService) Dienst Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. (BusinessActor) Actor Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces ArchiMateNote Motivatie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. (Requirement) Requirement Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Kwaliteitsdoel Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden (Driver) Beleidskader Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen (Driver) Kernwaarde De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie) (Requirement) Implicatie ArchiMateNote Technologielaag A device is a physical IT resource upon which system software and artifacts may be stored or deployed for execution. (Device) Device A technology function represents a collection of technology behavior that can be performed by a node. (TechnologyFunction) Technologiefunctie Services die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld services voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging. (TechnologyService) Technologieservice An artifact represents a piece of data that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of an IT system. (Artifact) Artifact A node represents a computational or physical resource that hosts, manipulates, or interacts with other computational or physical resources. (Node) Node Systeemsoftware die de technologieservices realiseren (SystemSoftware) Technologiecomponent ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome. (ApplicationProcess) Applicatieproces Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. (ApplicationEvent) Applicatie-event In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatieservice Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt. (DataObject) Data-object ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In projectarchitectuur, niet in GEMMA ArchiMateNote Wens, nu niet in GEMMA ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Voor een overzichtelijker kennismodel wordt het gebruik van groepen niet getoond. Voor groepen geldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic. (Grouping) Groep ArchiMateNote Strategie Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt. (Capability) Capability AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW SpecializationRelationship is versie van RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beïnvloedt InfluenceRelationship beïnvloedt RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-07-2024 14:35:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2024 14:35:05 CEST
Element Beschrijving ElementtypeBron
Actor Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren.BusinessActorGEMMA
Applicatie-event Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft.ApplicationEventGEMMA
Applicatie-interface Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.ApplicationInterfaceGEMMA
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren.ApplicationComponentGEMMA
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.ApplicationFunctionGEMMA
Applicatieproces An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome.ApplicationProcessArchiMate
Applicatieservice In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces.ApplicationServiceGEMMA
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen.PrincipleArchiMate
Artifact An artifact represents a piece of data that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of an IT system.ArtifactArchiMate
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.BusinessFunctionGEMMA
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft.BusinessObjectGEMMA
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst.BusinessProcessGEMMA
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context.BusinessCollaborationArchiMate
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoordenDriverNORA
Capability Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt.CapabilityArchimate
Data-object Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt.DataObjectGEMMA
Device A device is a physical IT resource upon which system software and artifacts may be stored or deployed for execution.DeviceArchiMate
Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)).BusinessServiceNORA
Gebeurtenis Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft.BusinessEventGEMMA
Groep The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic.GroupingArchiMate
Implicatie De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie)RequirementGEMMA
Kanaal Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld.BusinessInterfaceNORA
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoenDriverNORA
Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.GoalNORA
Node A node represents a computational or physical resource that hosts, manipulates, or interacts with other computational or physical resources.NodeArchiMate
Product / voorziening Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen.ProductGEMMA
Requirement Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur.RequirementGEMMA
Rol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.BusinessRoleArchiMate
Standaard Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.ConstraintWikipedia
Technologiecomponent Systeemsoftware die de technologieservices realiserenSystemSoftwareGEMMA
Technologiefunctie A technology function represents a collection of technology behavior that can be performed by a node.TechnologyFunctionArchiMate
Technologieservice Services die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld services voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging.TechnologyServiceGEMMA
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:44.