Locatie- of geo-informatie

Let op: deze pagina is gearchiveerd

De pagina is vervangen door een andere pagina of is niet meer relevant. Zie de geschiedenis van deze pagina voor de laatste wijzigingen.
participatiekaart

De plek op aarde waar zich iets of iemand bevindt of waar activiteiten worden gepland of uitgevoerd, speelt een grote rol in de dienstverlening en bedrijfsvoering van een gemeente. Ruimtelijke inrichting, gebiedsgericht beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn immers onderwerpen die een wezenlijk deel uitmaken van de kerntaken van de gemeente. Ook voor niet ruimtelijk gerichte taken kan de ‘aardse locatie’ van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van voorzieningen als gymzalen, dagbesteding dichtbij degenen die dit nodig hebben of het verdelen van stembureaus over de gemeente. Voor een goede uitvoering van al deze taken is locatie-informatie onontbeerlijk.

Om hieraan invulling te geven heeft KING de handreiking Geo in GEMMA - Locatie-informatie in de gemeentelijke bedrijfsvoering en modelarchitectuur (PDF-bestand, 932 kB) opgesteld. Het verschaft een referentiekader voor een gemeentelijke bedrijfs- en informatiearchitectuur waar ‘locatie’ integraal deel van uitmaakt. Dit is van belang voor degenen die binnen een gemeente betrokken zijn bij het adviseren of beslissen over het ontwerpen en inrichten van organisatie, processen en informatievoorziening waar locatie een rol speelt.

bekendmakingen

Dit document is één van de architectuurproducten van de GEMMA-familie. Het verschaft de architectuurkaders voor het omgaan met het locatieaspect binnen GEMMA.

Meer informatie

Genoemde handreiking verschaft u informatie over het benutten van locatie-informatie en de aanpak daarvan. Locatie-informatie speelt her en der in de gemeentelijke taakuitoefening en informatievoorziening een rol. Het is dan ook verwerkt in diverse GEMMA-architectuurproducten. U treft het aan in bijvoorbeeld de Informatie-architectuur en in de diverse standaarden. Zo is de locatie van een zaak een expliciet onderdeel van het RGBZ (informatiemodel zaken) en de Zaak-Document-Services.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:43.