Releases GEMMA ArchiMate-model

Inleiding[bewerken]

Op deze pagina kunt u alle wijzigingen op het GEMMA ArchiMate-model volgen. Per wijziging wordt aangeven wat er op hoofdlijnen is veranderd. Daarnaast zal er een link gegeven worden van een pagina waarin de details staat opgesomd, zodat u weet op het niveau van een element (Applicatiefunctie, Referentiecomponent, Standaard) wat er is veranderd.

Abonneren[bewerken]

U kunt zich ook op deze pagina abonneren. Dan krijgt u elke keer als deze pagina wijzigt een notificatie per email. U moet dan wel een account hebben op dit platform. Dat kan door uzelf aan te melden. Op Op de hoogte blijven staan meerdere opties uitgelegd hoe u informatie over de GEMMA ontvangt.

Overige wijzigingen op GEMMA Online[bewerken]

GEMMA Online bestaat uit meer dan alleen pagina's die worden geïmporteerd uit het GEMMA ArchiMate-model. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de GEMMA en op GEMMA Online dan kan dat. Op de pagina Op de hoogte blijven staat uitgelegd welke opties er zijn

Releases[bewerken]

Wijziging Toelichting
19-12-2023
GGM release 2.0 verwerkt
 • De bedrijfsobjecten zijn geactualiseerd met GGM versie 2.0
 • Per Iv3-taakveld is nu een bedrijfsobjectmodel (view) gegenereerd.
 • De synchronisatie GGM - GEMMA wordt uitgevoerd in de GEMMA-GGM Archi-repository. In deze repository vind je de volledige ArchiMate representatie van het GGM. Je kunt het GEMMA-GGM ArchiMate-model raadplegen of een export downloaden.
15-10-2023
Thema architectuur Common Ground verder uitgewerkt
20-07-2023
Standaarden Fysieke Leefomgeving en bedrijfsobjecten uit het GGM
 • Het project Omgevingswet heeft de in de Fysieke Leefomgeving gebruikte standaarden aangevuld en geactualiseerd
 • De Omgevingswet referentiecomponenten zijn in samenwerking met de IBD voorzien van een BIV en BBN classicatie
 • In samenwerking met de gemeente Delft zijn de GEMMA bedrijfsobjecten nu gebaseerd op het Gemeentelijk GegevensModel (GGM). Zie voor meer informatie de Thema-architectuur Data
13-06-2023
Project Dennis en Eva
 • Het project Dennis en Eva heeft twee gidsen gerealiseerd, de werkgevers- en werkzoekendeninstrumentengids. Deze gidsen zijn als sectorale voorzieningen toegevoegd.
 • Enkele kleine verbeteringen
03-04-2023
Nieuwe architectuurprincipes
24-10-2022
Haal Centraal API's toegevoegd
29-09-2022
Update GEMMA Kennismodel
 • Betere verbinding maken vanuit GEMMA(Wat) naar de uitvoering via Common ground(Hoe)
  • GEMMA kennismodel opgesplitst in meerdere views
  • Applicatiefuncties omgezet naar Applicatieservices
  • Consequent gebruik van het concept ‘groep’ dat met ArchiMate 3.0 is geïntroduceerd
  • Gebruik van applicatieinterfaces voor API’s
  • Zie onderaan deze pagina het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus voor een lijst van alle wijzigingen
13-09-2021
Standaarden en componenten bijgewerkt
 • Digitoegankelijkstandaard is bijgewerkt.
  • Nu verplicht voor Ideeëncomponent,
 • Standaard RIHA is bijgewerkt.
 • Cocreatiecomponent; verplicht in plaats van aanbevolen voor Buurtmarktplaatscomponent,
 • Intranetcomponent; verwijderd voor Callcentercomponent.
 • Norm beveiligingsassessment DigiD 2021 toegevoegd
  • Zie onderaan deze pagina het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus voor een lijst van alle wijzigingen
20-05-2021
Zaakgerichtwerken API's
 • De zaakgerichtwerken API's zijn nu onderdeel van de GEMMA en daardoor beschikbaar in de softwarecatalogus.
  • Zie onderaan deze pagina het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus voor een lijst van de omgevingswetcomponenten en -standaarden
  • Zie API standaarden zaakgericht werken voor meer informatie.
1-07-2020
Omgevingswet
 • De referentiecomponenten en standaarden uit de doelarchitectuur omgevingswet zijn nu ook opgenomen in de GEMMA. Hiermee kunnen gemeenten en leveranciers in de Softwarecatalogus registreren welke pakketten voor de omgevingswet geschikt zijn en gebruikt gaan worden.
  • Zie onderaan deze pagina het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus voor een lijst van de omgevingswetcomponenten en -standaarden
  • Zie het Overzicht project Omgevingswet voor meer informatie over de omgevingswetarchitectuur
10-04-2020
Informatiebeveiligingscomponenten en tool Archi
 • In samenwerking met de IBD en het programma GGI Veilig zijn een aantal informatiebeveiligingscomponenten toegevoegd aan de GEMMA. Zie de views:
 • Het GEMMA architectuurmodel wordt vanaf begin 2020 doorontwikkeld en onderhouden met de tool Archi.
  • Archi volgt de laatste versie van ArchiMate en daarmee wordt de GEMMA nu aangeboden in ArchiMate 3.1 formaat
  • Archi maakt gebruik van git voor versiebeheer en samenwerkfunctionaliteit. De GEMMA git-repository wordt publiek beschikbaar gesteld op gitlab.
  • Wilt u met Achi en GEMMA aan de slag? Zie de handleiding ArchiMate_modelleren
 • Voor enkele standaarden zijn de versies geactualiseerd. Zie voor de details van de release het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus onderaan deze pagina.
19-03-2019
Verwijderen GEMMA 1
 • In de Softwarecatalogus is de migratie van GEMMA 1 naar GEMMA 2 (eindelijk) afgerond. De pakketten van gemeenten en leveranciers zijn nu gekoppeld aan de GEMMA 2 referentiecomponenten. Met deze mijlpaal kunnen nu ook de GEMMA 1 referentiecomponten uit het GEMMA ArchiMate-model worden verwijderd
12-07-2018
Upgrade van ArchiMate 2.1 naar ArchiMate 3.0
 • De GEMMA Architectuurrepository en de Softwarecatalogus AMEFF export worden vanaf nu aangeboden in het ArchiMate 3 formaat.
  • Wilt u met uw eigen architectuurtool met de GEMMA aan de slag, gebruik dan een architectuurtool die AMEFF en ArchiMate 3 ondersteunt
  • De structuur van het GEMMA architectuurmodel is niet gewijzigd. Wel wordt vanaf nu in de GEMMA ook gebruikt gemaakt van groeperingsobjecten, welke met ArchiMate 3 zijn geïntroduceerd. Zie het GEMMA kennismodel voor meer informatie
  • De AMEFF-export bestanden worden als beta aangeboden en zullen de komende tijd nog verbeterd worden. Helaas bevat de AMEFF-export voor leveranciers een storende fout. In dit bestand hebben de pakketversies geen versienummer en ontbreken meerdere relaties.
 • Tevens zijn voor de Softwarecatalogus van enkele standaarden de versies geactualiseerd
  • Zie voor de details van de release het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus onderaan de pagina.
23-01-2018
Actualiseren standaardversies
 • Voor enkele in de Softwarecatalogus gebruikte standaarden zijn de versies geactualiseerd
 • Zie voor de details van de release het GEMMA wijzigingsverslag Softwarecatalogus onderaan de pagina.
11-12-2017
Projectarchitectuur omgevingswet
 • Onder het Overzicht project Omgevingswet zijn de resultaten te vinden van het projecten UIVO/CG en UIVO/I. Onderdeel hiervan is de projectarchitectuur Omgevingswet.
 • De Softwarecatalogus toont nu ook de voor de omgevingswet gemaakte views en biedt de mogelijkheid het huidige pakketoverzicht hierop te plotten.
8-9-2017
Nieuwe procesarchitectuur
 • De nieuwe GEMMA Procesarchitectuur is nu integraal opgenomen in het GEMMA ArchiMate-model
  • Alle bedrijfsprocessen en views zijn opgenomen de GEMMA Architectuurrepository
  • Dit geldt ook voor de AMEFF export uit de GEMMA Softwarecatalogus
 • Zie voor de details van de release de GEMMA wijzigingsverslagen onderaan de pagina.
12-7-2017
Applicatiefuncties Klant- en Keteninteractie
16-5-2017
Domeinen Bestuur en Ondersteuning uitgewerkt
 1. Het Domein Bestuur en bedrijfsvoering is gesplitst in de domeinen Bestuur en het domein Ondersteuning. Door deze wijziging zijn er 6 nieuwe views in GEMMA bijgekomen:
 2. Tevens is in deze release de mappenstructuur meegenomen in de nieuwste import van het model. Dit betekent dat de nieuwe export ook de mappenstructuur kent zoals deze in de GEMMA architectuurrepository is ontwikkelt.
1-2-2017
GEMMAonline verbonden met GEMMA 2 model

De GEMMA pagina's maken gebruik van het onderliggende GEMMA 2 model. Om het GEMMA 1 model nog te benaderen moet gebruik worden gemaakt van de pagina Van GEMMA 1 naar GEMMA 2

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 19:35.