Referentiecomponenten en softwarepakketten voor ZGW


Referentiecomponenten en Softwarepakketten voor Zaakgericht Werken[bewerken]

Een GEMMA-referentiecomponent is een specialisatie van het Archimate-element 'applicatiecomponent'. De definitie van een applicatiecomponent in Archimate is:

Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Voor een referentiecomponent in gelden in de GEMMA een aantal aanvullende eisen: het moet als zelfstandig product te kopen, installeren, beheren en gebruiken zijn en als type product herkenbaar zijn voor gemeenten. Zie ook de definitie van een referentiecomponent.

Componenten die de functionaliteit van GEMMA-referentiecomponenten invullen kunnen als los product of gebundeld met andere componenten in 1 softwarepakket door leveranciers worden aangeboden. Gemeenten bepalen zelf waar ze passende bij hun situatie de voorkeur aan geven. Aanschaf van losse componenten kan bijvoorbeeld meer functionaliteit en flexibiliteit opleveren, maar vergroot de integratielast. Aanschaf van een pakket met meer componenten kan de gemeente ontzorgen, maar kan ten koste gaan van specifieke functionaliteit.

Om 'GEMMA conform' te zijn moet een betrokken component, ook als hij onderdeel is van een pakket, voldoen aan de eisen die gelden voor een GEMMA-referentiecomponent. Een component moet dus alle voor een referentiecomponent benoemde functies, services en standaarden ondersteunen. Dit betekent in de praktijk dat een GEMMA-conforme Zaakregistratiecomponent die samen met een Generieke Zaakafhandelcomponent wordt geleverd niet alleen daarmee moet kunnen samenwerken, maar ook gestandaardiseerd zaakgegevens met andere aanwezige componenten moet kunnen uitwisselen.

GEMMA-referentiecomponenten die vaker in combinatie worden aangeboden zijn bijvoorbeeld:

  • Generieke Zaakafhandelcomponent (voor het generiek afhandelen zaken)
  • Zaakregistratiecomponent (vastleggen en verstrekken van zaakgerelateerde gegevens)
  • Documentregistratiecomponent (vastleggen en verstrekken van documenten behorend bij een zaak)
  • Documentbeheercomponent (voor het beheren van documenten die zijn vastgelegd via een documentregistratiecomponent)
  • Relatiebeheercomponent (bijvoorbeeld in de vorm van een 'KCC-module' waarmee klantcontactgegevens worden vastgelegd)
  • E-formulierencomponent (voor het kunnen aanvragen van producten en diensten die zaakgericht worden afgehandeld).
  • Mijn gemeentecomponent (voor het bieden van inzage in zaken waarbij een burger is betrokken).

De pagina Referentiecomponenten_en_applicatieservices_voor_ZGW beschrijft meer in detail welke GEMMA-referentiecomponenten bruikbaar zijn om zaakgericht werken te ondersteunen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 jun 2024 om 11:16.