Openbare review normerende modules duurzame toegankelijkheid

11 oktober 2023Het Nationaal Archief ontwikkelt het DUTO-raamwerk. Dit is een praktisch hulpmiddel waarmee informatieprofessionals aan de slag kunnen om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken. Inmiddels is een openbare review gestart van de modules 3 tot en met 8 van dit kennisproduct. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om te reageren op de conceptversies. Dit kan tot 29 oktober.

De eerste DUTO-modules beschrijven de zes kenmerken van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. En waarom het waardevol is om daarnaartoe te werken. In modules 3 tot 8 worden de functionele modeleisen en organisatorische randvoorwaarden uitgewerkt waaraan informatiesystemen moeten voldoen om duurzaam toegankelijk te zijn.

Deze modules zijn normerend, en daarom wordt een openbare review georganiseerd.

Belang voor de GEMMA en gemeenten

Architecten vormen een belangrijke doelgroep van dit raamwerk, dat bijdraagt aan het standaardiseren van eisen ten aanzien van informatiebeheer voor IT-systemen. In te toekomst kunnen DUTO-modules dienen als basis voor uitwerking van gemeentelijke architectuurproducten gericht op duurzame toegankelijkheid. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten beoordelen of het raamwerk goed in elkaar zit, en of het in hun organisaties toepasbaar is.

Meedoen?

Meedoen aan de openbare review? Ga dan nu naar KIA om de conceptstukken te lezen en het reviewformulier in te vullen. Mail het ingevulde formulier naar reviewkennisproducten@nationaalarchief.nl, met “Review DUTO-raamwerk” en de naam van uw organisatie als onderwerp. Vragen over de review kunt u ook naar dit e-mailadres sturen. De reviewperiode duurt tot 29 oktober.

Na de review

Na afloop van de review wordt bekendgemaakt welke aanbevelingen we overnemen en hoe. De definitieve tekst waarin de feedback is verwerkt sturen wordt voorgelegd aan de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief voor de vaststelling van de modules.


Zie ook: https://kia.pleio.nl/blog/view/4f6d7a05-3ec4-4a6c-83c1-57d23a4862ec/openbare-review-duto-raamwerk-is-van-start

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jun 2024 om 02:01.