Omnichannel MijnZaken

Burgers, ondernemers en instellingen die contact hebben met de overheid doen dit via meer interactiekanalen. Denk aan het raadplegen van informatie via een website, mobiele app, online formulieren of een persoonlijk gesprek aan de balie.

Die veelheid aan kanalen heeft voordelen: gericht een bepaald kanaal inzetten voor een bepaalde dienst voor een bepaalde doelgroep. Daarmee wordt het contact effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Zo kunnen burgers het gevoel krijgen ‘van het kastje naar de muur te worden gestuurd’ door de complexiteit en diversiteit van kanalen. Met de omnichannel aanpak is dit te voorkomen. Dit document beschrijft de referentiearchitectuur voor MijnZaken en is onderdeel van de referentiearchitectuur Omnichannel. De referentiearchitectuur MijnZaken moet een solide basis vormen om de komende jaren informatievoorzieningen te ontwikkelen en te implementeren die niet alleen bijdragen aan een betere dienstverlening aan burgers, ondernemers en instellingen maar ook ambtenaren zo optimaal mogelijk ondersteunt in die dienstverlening.

De referentiearchitectuur MijnZaken is in samenwerking met een aantal overheidsorganisaties uitgewerkt. De betrokkenheid van andere overheidsorganisaties naast gemeenten is van groot belang. Binnen één organisatie gegevens op gestandaardiseerde wijze delen neemt maar een deel van het ‘kastje naar de muur’-gevoel weg bij een burger. Maar als diezelfde gegevensverstrekking ook tussen verschillende overheidsorganisaties gestandaardiseerd is, ontstaat de mogelijkheid echt als één overheid op te treden. Organisaties kunnen immers (binnen de kaders van de wet- en regelgeving) gegevens van de andere organisatie direct aan de burger tonen, zonder dat de burger daarvoor naar een apart loket of ander kanaal moet worden doorgestuurd. Om dit doel te bereiken willen we deze referentiearchitectuur MijnZaken verder ontwikkelen en beproeven met overheidsorganisaties uit verschillende bestuurslagen.

Inhoud

De referentiearchitectuur MijnZaken is bedoeld voor architecten of informatiemanagers bij overheidsorganisaties die op basis van de referentiearchitectuur een eigen MijnZaken-implementatie willen voorbereiden.

 • Hoofdstuk 1 beschrijft in het kort wat MijnZaken inhoudt en wat het oplevert;
 • Hoofdstuk 2 beschrijft de Bedrijfsarchitectuur waarin de actoren, rollen en bedrijfsobjecten opgenomen zijn;
 • Hoofdstuk 3 beschrijft de Informatiearchitectuur waarin referentiecomponenten in samenhang en in relatie met elkaar worden getoond;
 • Hoofdstuk 4 beschrijft de Informatiebeveiliging en Privacy waaraan gedacht moet worden bij het toepassen van de referentiearchitectuur;
 • Hoofdstuk 5 beschrijft de principes en kaders waaraan de architectuur en MijnZaken-implementaties moeten voldoen en schetst de context daarbij;
 • Hoofdstuk 6 omvat de bijlagen, waarin onder andere de casussen die zijn gebruikt om deze referentiearchitectuur vorm te geven nader zijn beschreven.

De MijnZaken service is één van de services die in samenhang beschreven is in de referentiearchitecuur MijnServices.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Bedrijfsarchitectuur
 3. Informatiearchitectuur
 4. Informatiebeveiliging en privacy
 5. Principes, kaders en context
 6. Bijlagen

Deze pagina is een onderdeel van Omnichannel MijnZaken compleet: Bekijken - Exporteren - Definitie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 14:49.