Applicatieservices - Totaal

ArchiMate-modellen > Omnichannel > Views > Applicatieservices - Totaal
Applicatieservices - Totaal
ArchiMateNote Nieuwe services dienstaanbieders De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Taken service De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Berichten service De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Klantcontacten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens. (ApplicationService) Klanten service ArchiMateNote Bestaande services dienstaanbieders Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. (ApplicationService) Besluiten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgegevens Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service ArchiMateNote Nieuwe services dienstafnemers Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. (ApplicationService) MijnZaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. (ApplicationService) MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. (ApplicationService) MijnProfiel Dit overzicht toont de zaken die niet meer lopen. Dit kunnen afgeronde zaken (ook geannuleerde zaken vallen hieronder) maar ook gearchiveerde zaken. (ApplicationService) Overzicht afgeronde zaken Dit overzicht toont alleen de zaken die nog lopen en niet zijn afgerond. (ApplicationService) Overzicht lopende zaken Als een specifieke zaak vanuit het overzicht wordt geselecteerd, dan worden de detailgegevens van de betreffende zaak, inclusief de zaakdocument en de contactmomenten die tot de zaak behoren getoond. (ApplicationService) Overzicht zaakgegevens Deze service wordt gebruikt voor het afronden van een taak. Met het afronden van de taak is de taak niet meer zichtbaar in het overzicht. (ApplicationService) Afronden taak Dit overzicht toont alleen de taken die nog lopen en niet zijn afgerond. (ApplicationService) Overzicht openstaande taken Een veelvoorkomende taak is het toevoegen van een document dat door een burger of bedrijf moet worden toegevoegd aan het zaakdossier. Deze service biedt de mogelijk het document toe te voegen aan de betreffende zaak waarvoor de taak is gestart. (ApplicationService) Toevoegen zaakdocument Dit overzicht toont de gelezen en ongelezen berichten die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) Overzicht berichten Deze service toont de inhoudelijk weergave van een geselecteerd bericht inclusief de bijhorende documenten of bijlagen die horen bij het geselecteerde bericht. (ApplicationService) Overzicht berichtgegevens Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. (ApplicationService) Overzicht contactmomenten Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie in het kader van een specifieke zaak heeft gehad. (ApplicationService) Overzicht contactmomenten per zaak Deze service biedt de klant de mogelijkheid om de profielgegevens aan te passen, zoals het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en voorkeurskanalen. (ApplicationService) Aanpassen profielgegevens Dit overzicht toont alle klantgegevens die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. (ApplicationService) Overzicht profielgegevens ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:40 CEST
Legenda
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatieservices - Totaal
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omnichannel/id-d2c7c27c-5870-47ea-bb6d-99d228d4a444
ArchiMate-model  : Omnichannel
Label  : Applicatieservices - Totaal
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : d2c7c27c-5870-47ea-bb6d-99d228d4a444
Object ID_nl  : d2c7c27c-5870-47ea-bb6d-99d228d4a444
Original ID  : id-8935a9805bf94d2ea21e5ca7519f499b
Semanticsearch  : applicatieservices - totaal
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:25.