BAIA01 - Verbinding objecten bedrijfs- en informatielaag

ArchiMate-modellen > Omnichannel > Views > BAIA01 - Verbinding objecten bedrijfs- en informatielaag
BAIA01 - Verbinding objecten bedrijfs- en informatielaag
DataObject klanten DataObject bedrijven DataObject ingeschreven personen DataObject accounts DataObject rollen DataObject rolproductautorisaties DataObject toestemmingen DataObject statustypen DataObject zaken DataObject statussen DataObject zaakverzoeken De toestemming die een klant gegeven heeft aan een gemeente om klantgegevens in te zien of te verwerken. (BusinessObject) toestemming Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker DataObject afdelingen Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak DataObject verzoekproducten DataObject verzoeken DataObject klantverzoeken Een vraag, melding of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek DataObject producten een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst De voorkeur die een klant heeft met betrekking tot de dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het gewenste communicatiekanaal of een taalinstelling. (BusinessObject) klantvoorkeur De machtiging die een klant aan een ander natuurlijk persoon heeft verstrekt. (BusinessObject) machtiging De vastlegging van een verwerking in een logregistratie om de verwerking van objectgegevens te kunnen duiden. (BusinessObject) verwerkingenlog DataObject verwerkingsacties RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 14:51:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 14:51:52 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BAIA01 - Verbinding objecten bedrijfs- en informatielaag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omnichannel/id-b06a2895-171f-4d07-b0d9-e5790d2407bc
ArchiMate-model  : Omnichannel
Label  : BAIA01 - Verbinding objecten bedrijfs- en informatielaag
Object ID  : b06a2895-171f-4d07-b0d9-e5790d2407bc
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID_nl  : b06a2895-171f-4d07-b0d9-e5790d2407bc
Original ID  : id-7a5a417315a949f397927ab524215edf
Semanticsearch  : baia01 - verbinding objecten bedrijfs- en informatielaag
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:14.