Documenten service

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omnichannel en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service Een veelvoorkomende taak is het toevoegen van een document dat door een burger of bedrijf moet worden toegevoegd aan het zaakdossier. Deze service biedt de mogelijk het document toe te voegen aan de betreffende zaak waarvoor de taak is gestart. (ApplicationService) Toevoegen zaakdocument Als een specifieke zaak vanuit het overzicht wordt geselecteerd, dan worden de detailgegevens van de betreffende zaak, inclusief de zaakdocument en de contactmomenten die tot de zaak behoren getoond. (ApplicationService) Overzicht zaakgegevens Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Deze service toont de inhoudelijk weergave van een geselecteerd bericht inclusief de bijhorende documenten of bijlagen die horen bij het geselecteerde bericht. (ApplicationService) Overzicht berichtgegeve- ns Geaggregeerde service die het mogelijk maakt om bevragingen met een beperkte set aan attributen op te vragen bij de onderliggende CRUD services. (ApplicationService) Zaakbevragin- g service De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 29-05-2024 18:29:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 18:29:53 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Documenten service
Definitie     Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten.
Object ID     9f0b2676-3c43-40dd-8226-4dcc01fe47df
Object ID_nl     9f0b2676-3c43-40dd-8226-4dcc01fe47df
Original ID     id-d5be91cf42644f0092f03fe13351aa6a
Semanticsearch     documenten service
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:23.