Applicatiecomponenten - Services

ArchiMate-modellen > Omnichannel > Views > Applicatiecomponenten - Services
Applicatiecomponenten - Services
Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomp- onent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van taakgegevens. (ApplicationComponent) Taakregistratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van klantcontactgegevens. (ApplicationComponent) Klantcontactregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van berichtgegevens. (ApplicationComponent) Berichtregistratiecom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagement- component Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens. (ApplicationComponent) Klantregistratiecomp- onent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringc- omponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. (ApplicationComponent) Klantnotificatiecomp- onent Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. (ApplicationComponent) Interactieve dienstverleningscomponent Component voor opslag en ontsluiting van besluitgegevens. (ApplicationComponent) Besluitregistratiecom- ponent Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden om notificaties naar burgers, bedrijven of instellingen te versturen. (ApplicationService) Klantnotificatie De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Klantcontacten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens. (ApplicationService) Klanten service Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Taken service De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Berichten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. (ApplicationService) Besluiten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmoment- en Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. (ApplicationService) MijnProfiel Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. (ApplicationService) MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. (ApplicationService) MijnZaken Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:42 CEST
Legenda
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiecomponenten - Services
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omnichannel/id-8522a8f8-7ac1-452e-8d16-51a6e1f27dbe
ArchiMate-model  : Omnichannel
Label  : Applicatiecomponenten - Services
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 8522a8f8-7ac1-452e-8d16-51a6e1f27dbe
Object ID_nl  : 8522a8f8-7ac1-452e-8d16-51a6e1f27dbe
Original ID  : id-5f6f4f1090024ab49ef9657ec9c904a5
Semanticsearch  : applicatiecomponenten - services
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:25.