IA04 - Klantgegevens ophalen

ArchiMate-modellen > Omnichannel > Views > IA04 - Klantgegevens ophalen
IA04 - Klantgegevens ophalen
ArchiMateNote Laag 1 - Gegevens DataObject bedrijven DataObject ingeschreven personen ApplicationComponent Handelsregister Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiecompon- ent Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens. (ApplicationComponent) Klantregistratiecomp- onent DataObject klanten ArchiMateNote Laag 2 - Diensten ApplicationInterface Handelsregister API De Klanten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (ApplicationInterface) Klanten API ApplicationInterface Bevraging Ingeschreven Persoon API ArchiMateNote Laag 3 - Integratie ArchiMateNote Laag 4 - Proceslogica ApplicationProcess Basisgegevens ophalen Klantgegevens en -voorkeuren van de burger die de aanvraag heeft ingediend worden op basis van een uniek identificerend gegeven (in dit geval het BSN) opgehaald. Daartoe wordt eerst het GBA-administratiecomponent bevraagd. Op basis van hetzelfde uniek identificerend gegeven worden aanvullende klantgegevens en klantvoorkeuren (zoals voorkeurskanalen) opgehaald uit het Klantenregister. (ApplicationProcess) Aanvullende klantgegevens ophalen ArchiMateNote Laag 5 - Interactie De interactiecomponent voor het tonen van statusinformatie wordt gebruikt om via een specifiek kanaal statusinformatie bij lopende aanvragen van producten of diensten aan een burger, (vertegenwoordiger van een) bedrijf of medeweker te tonen. De interactiecomponent voor het tonen van statusinformatie is een abstract component. Dat betekent dat verschillende concrete componenten (zoals een Mijngemeentecomponent) de functies die horen bij het Kanaalspecifiek aanvraagcomponent kunnen vervullen. (ApplicationComponent) Interactiecomponent voor het tonen van statusinformatie (abstracte component) CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:41:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:41:42 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IA04 - Klantgegevens ophalen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omnichannel/id-2cd8c6cb-ccb3-487e-8d85-624176976e01
ArchiMate-model  : Omnichannel
Label  : IA04 - Klantgegevens ophalen
Object ID  : 2cd8c6cb-ccb3-487e-8d85-624176976e01
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID_nl  : 2cd8c6cb-ccb3-487e-8d85-624176976e01
Original ID  : id-2fa97f9667fc45bcb85acd6a860f2347
Semanticsearch  : ia04 - klantgegevens ophalen
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:05.