BA02 - Bedrijfsobjectenmodel

ArchiMate-modellen > Omnichannel > Views > BA02 - Bedrijfsobjectenmodel
BA02 - Bedrijfsobjectenmodel
De voorkeur die een klant heeft met betrekking tot de dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het gewenste communicatiekanaal of een taalinstelling. (BusinessObject) klantvoorkeur De toestemming die een klant gegeven heeft aan een gemeente om klantgegevens in te zien of te verwerken. (BusinessObject) toestemming BusinessObject mijnzaken-informatie De machtiging die een klant aan een ander natuurlijk persoon heeft verstrekt. (BusinessObject) machtiging Een gepland klantcontact tussen een klant en de gemeente. (BusinessObject) afspraak Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon De vastlegging van een verwerking in een logregistratie om de verwerking van objectgegevens te kunnen duiden. (BusinessObject) verwerkingenlog een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst Een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening (BusinessObject) klantcontact Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid Een informatieobject met als generieke aanduiding 'document' kan van alles zijn, ongeacht aard en vorm: een tekstverwerkingsdocument, een papieren brief, een webpagina, een landkaart, een foto, een geluidsopname, een dataset, een blog, etc. (BusinessObject) document een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst] (BusinessObject) besluit een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker Een vraag, melding of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:37:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:37:39 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BA02 - Bedrijfsobjectenmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omnichannel/id-0d3bd5d9-b12d-4863-8a14-79353d5eea49
ArchiMate-model  : Omnichannel
Label  : BA02 - Bedrijfsobjectenmodel
Object ID  : 0d3bd5d9-b12d-4863-8a14-79353d5eea49
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID_nl  : 0d3bd5d9-b12d-4863-8a14-79353d5eea49
Original ID  : id-0d177815a07f4de3a5c1b86b8a73b0c5
Semanticsearch  : ba02 - bedrijfsobjectenmodel
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:04.