BAIA02 - Verbinding processen en diensten bedrijfs- en informatielaag

ArchiMate-modellen > Omnichannel > Views > BAIA02 - Verbinding processen en diensten bedrijfs- en informatielaag
BAIA02 - Verbinding processen en diensten bedrijfs- en informatielaag
BusinessService Levering MijnZaken-informatie BusinessProcess Verstrekken MijnZaken-informatie ArchiMateNote Laag 4 - Proceslogica ApplicationProcess (Vertegenwoordiger van) bedrijf of instelling authentiseren en machtiging toetsen De identiteit van de burger wordt vastgesteld middels een authenticatiemiddel met een betrouwbaarheid die aansluit bij de gevoeligheid van de als MijnZaken-informatie te leveren gegevens. Daarnaast wordt gecontroleerd welke machtigingen de burger heeft om producten aan te vragen namens iemand anders (bijvoorbeeld omdat die burger optreedt als bewindvoerder voor een andere burger) of welke machtigingen diegene heeft om MijnZaken-informatie namens iemand anders op te vragen. (ApplicationProcess) Burger authentiseren en machtiging toetsen Alle beschikbare informatie over de status van levering van een door een burger aangevraagd(e) product of dienst wordt opgehaald en getoond. (ApplicationProcess) Status verzoeken en zaken tonen Klantgegevens en -voorkeuren van de burger die de aanvraag heeft ingediend worden op basis van een uniek identificerend gegeven (in dit geval het BSN) opgehaald. Daartoe wordt eerst het GBA-administratiecomponent bevraagd. Op basis van hetzelfde uniek identificerend gegeven worden aanvullende klantgegevens en klantvoorkeuren (zoals voorkeurskanalen) opgehaald uit het Klantenregister. (ApplicationProcess) Aanvullende klantgegevens ophalen Er wordt gecontroleerd of, en zo ja in welke mate de initiërende burger toestemming heeft gegeven voor inzage van (persoons)gegevens voor dit doel (dit voor zover deze gegevens niet op basis van een andere grondslag aan de medewerker mogen worden getoond). (ApplicationProcess) Klanttoestemmingen controleren ApplicationProcess Basisgegevens ophalen De identiteit van de medewerker wordt vastgesteld middels een authenticatiemiddel met een betrouwbaarheid die aansluit bij de gevoeligheid van de als MijnZaken-informatie te leveren gegevens. Daarnaast worden de rollen waaraan de medewerker is toegewezen opgehaald. Aan de hand van autorisatieprofielen die gekoppeld zijn aan producten of diensten wordt vastgesteld of de medewerker - via de aan hem of haar toegewezen rollen - de juiste autorisaties bezit om toegang te krijgen tot de gevraagde MijnZaken-informatie. (ApplicationProcess) Medewerker authentiseren en autoriseren RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 14:51:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 14:51:51 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BAIA02 - Verbinding processen en diensten bedrijfs- en informatielaag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omnichannel/id-08f0c77a-28bf-4141-8c32-aa08be0a9012
ArchiMate-model  : Omnichannel
Label  : BAIA02 - Verbinding processen en diensten bedrijfs- en informatielaag
Object ID  : 08f0c77a-28bf-4141-8c32-aa08be0a9012
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID_nl  : 08f0c77a-28bf-4141-8c32-aa08be0a9012
Original ID  : id-c94f70ce90c94866a1a1750bff036fa0
Semanticsearch  : baia02 - verbinding processen en diensten bedrijfs- en informatielaag
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:04.