Verzoeken aanpassing aanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Verzoeken aanpassing aanvraag
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Indien sprake is van een weigeringsgrond die met een relatief kleine aanpassing in het initiatief opgelost kan worden, wordt de initiatiefnemer verzocht het initiatief aan te passen, zodanig dat de geconstateerde weigeringsgronden worden opgelost. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de resterende beslistermijn, kan dit alleen wanneer de initiatiefnemer instemt met opschorting van de beslistermijn conform art. 4.15 AWB. De initiatiefnemer dient hier schriftelijk mee in te stemmen. Als er geen weigeringsgrond gevonden is, of als aanpassing niet realistisch geacht wordt, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Verzoeken aanpassing aanvraag OrJunction OrJunction De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen. (BusinessService) Aanpassen aanvraag Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningver- lening TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:12:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:12:18 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Verzoeken aanpassing aanvraag
Definitie     Indien sprake is van een weigeringsgrond die met een relatief kleine aanpassing in het initiatief opgelost kan worden, wordt de initiatiefnemer verzocht het initiatief aan te passen, zodanig dat de geconstateerde weigeringsgronden worden opgelost. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de resterende beslistermijn, kan dit alleen wanneer de initiatiefnemer instemt met opschorting van de beslistermijn conform art. 4.15 AWB. De initiatiefnemer dient hier schriftelijk mee in te stemmen. Als er geen weigeringsgrond gevonden is, of als aanpassing niet realistisch geacht wordt, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     015-020-020-070
Object ID     f4651a37-2d8f-4e9b-bacd-f576946ca678
Object ID_nl     f4651a37-2d8f-4e9b-bacd-f576946ca678
Original ID     id-f4651a37-2d8f-4e9b-bacd-f576946ca678
Semanticsearch     verzoeken aanpassing aanvraag
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:38.