Behandelen melding activiteit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Behandelen melding activiteit
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Dit bedrijfsproces betreft het afstemmen tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer, ketenpartners en zo mogelijk belanghebbenden over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief, en het begeleiden bij het opstellen van ontwerp en vergunningaanvraag. (BusinessProcess) Verkennen en begeleiden initiatief Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaa- nvraag Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer bij het bevoegd gezag doen van een melding van een voorgenomen activiteit waarvoor in het omgevingsbeleid is bepaald dat die activiteit meldingplichtig is. (BusinessProcess) Melden activiteit BusinessEvent Melding activiteit verwerkt Processen m.b.t. overleg met initiatiefnemers en behandeling van meldingen en vergunning-aanvragen. (BusinessProcess) Vergunningver- lening en melding Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen Uit het verkennen van een initiatief kan volgen dat de initiatiefnemer kan volstaan met het doen van een melding van de voorgenomen activiteit. (TriggeringRelationship) 13 Bij het behandelen van een melding kan blijken dat toch een vergunningaanvraag nodig is. Het omgekeerde is overigens ook mogelijk. (TriggeringRelationship) 15 TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:09:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:24 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Behandelen melding activiteit
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen.
Toelichting     Op grond van geldende wet- en regelgeving geldt voor een initiatief geen vergunningplicht, maar moet het initiatief wel worden gemeld. Zo heeft de overheid kennis van het initiatief en eventueel de mogelijkheid om preventief te toetsen en/of om toezicht te houden. Als het nodig is, kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd aan de initiatiefnemer. Alleen als de melding wordt geweigerd of leidt tot opleggen van maatwerkvoorschriften, is er sprake van een besluit. NB. Een melding is enkelvoudig als het gaat om de activiteit die wordt gemeld. Er zijn echter wel situaties dat moet worden overlegd met ketenpartners, bijvoorbeeld als de activiteit in een monumentaal pand plaatsvindt of in een beschermd stadsgezicht.
Nestingniveau     01
VolgordeId     014
Object ID     ec3e309d-1a85-4788-bd36-14df42c33e73
Toelichting     Op grond van geldende wet- en regelgeving geldt voor een initiatief geen vergunningplicht, maar moet het initiatief wel worden gemeld. Zo heeft de overheid kennis van het initiatief en eventueel de mogelijkheid om preventief te toetsen en/of om toezicht te houden. Als het nodig is, kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd aan de initiatiefnemer. Alleen als de melding wordt geweigerd of leidt tot opleggen van maatwerkvoorschriften, is er sprake van een besluit. NB. Een melding is enkelvoudig als het gaat om de activiteit die wordt gemeld. Er zijn echter wel situaties dat moet worden overlegd met ketenpartners, bijvoorbeeld als de activiteit in een monumentaal pand plaatsvindt of in een beschermd stadsgezicht.
Object ID_nl     ec3e309d-1a85-4788-bd36-14df42c33e73
Original ID     id-ec3e309d-1a85-4788-bd36-14df42c33e73
Semanticsearch     behandelen melding activiteit
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:35.