Afsluiten anterieure overeenkomst

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Afsluiten anterieure overeenkomst
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Wanneer de gemeente besluit aan het initiatief te willen meewerken, zal tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in de begeleiding van het initiatief en eventueel in de aanpassing van het omgevingsplan en/of in het aanleggen van bepaalde voorzieningen ter plaatse. In veel gevallen zal de gemeente een anterieure overeenkomst willen afsluiten met de initiatiefnemer over wie welke kosten draagt. In bepaalde gevallen wordt deze stap overgeslagen. (BusinessProcess) Afsluiten anterieure overeenkomst OrJunction OrJunction Voordat de gemeente tijd en geld investeert in de begeleiding van het initiatief en de uitvoering van (voorbereidende) werkzaamheden voor het initiatief zal zij mogelijk een anterieure overeenkomst willen afsluiten met betrekking tot de kosten. De initiatiefnemer ondertekent deze overeenkomst en wordt daarmee (mede) verantwoordelijk voor de te maken kosten. (BusinessService) Afsluiten anterieure overeenkomst Onder ‘team verkenning en begeleiding’ vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die medeverantwoordelijk zijn voor het voeren van ‘vooroverleg’ met initiatiefnemers en het daarin vormgeven en inpassen van initiatieven. Hieronder vallen diverse disciplines zoals juristen, geo-specialisten, vergunningverleners en toezichthouders, en met name ook proces- en relatiemanagementrollen zoals de initiatiefmanager dienen deel uit te maken van dit team. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team verkenning en begeleiding TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:05:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:05:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Afsluiten anterieure overeenkomst
Definitie     Wanneer de gemeente besluit aan het initiatief te willen meewerken, zal tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in de begeleiding van het initiatief en eventueel in de aanpassing van het omgevingsplan en/of in het aanleggen van bepaalde voorzieningen ter plaatse. In veel gevallen zal de gemeente een anterieure overeenkomst willen afsluiten met de initiatiefnemer over wie welke kosten draagt. In bepaalde gevallen wordt deze stap overgeslagen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-020-020-060
Object ID     e6df5087-41ae-4c46-92e4-781eb2c94ce2
Object ID_nl     e6df5087-41ae-4c46-92e4-781eb2c94ce2
Original ID     id-e6df5087-41ae-4c46-92e4-781eb2c94ce2
Semanticsearch     afsluiten anterieure overeenkomst
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:37.