Verzamelen relevante informatie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Verzamelen relevante informatie
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Alle relevante informatie wordt verzameld in het projectdossier, waaronder het lokale, provinciale en (boven)nationale beleid, informatie over gerelateerde andere lopende, afgeronde of mislukte initiatieven, achtergrondinformatie en dergelijke. De initiatiefnemer kan daarbij gevraagd worden extra informatie aan te leveren. (BusinessProcess) Verzamelen relevante informatie Als het initiatief ook aan regelgeving van waterschap, provincie of Rijk raakt, wordt bepaald welk van deze bestuursorganen het beste als regievoerder kan optreden. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van andere initiatieven c.q. vergunningen die reeds verleend zijn voor de desbetreffende locatie (BusinessProcess) Bepalen regievoerend bestuursorgaa- n Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld. (BusinessService) Aanleveren gegevens initiatief Als eerste stap in het verkenningsproces wordt contact gelegd met de initiatiefnemer en wordt een projectdossier aangemaakt met de initiële stukken. Daarbij wordt tevens een 'zaak' aangemaakt die als leidraad dient bij de verdere behandeling. Hier vindt ook een eerste schifting plaats. Bij initiatieven die via de snelserviceformule afgehandeld kunnen worden wordt de initiatiefnemer geadviseerd die route te kiezen. Initiatieven die bij voorbaat kansloos of ongewenst zijn, worden afgewezen. (BusinessProcess) Administratiev- e intake Onder ‘team verkenning en begeleiding’ vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die medeverantwoordelijk zijn voor het voeren van ‘vooroverleg’ met initiatiefnemers en het daarin vormgeven en inpassen van initiatieven. Hieronder vallen diverse disciplines zoals juristen, geo-specialisten, vergunningverleners en toezichthouders, en met name ook proces- en relatiemanagementrollen zoals de initiatiefmanager dienen deel uit te maken van dit team. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team verkenning en begeleiding TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:05:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:05:12 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Verzamelen relevante informatie
Definitie     Alle relevante informatie wordt verzameld in het projectdossier, waaronder het lokale, provinciale en (boven)nationale beleid, informatie over gerelateerde andere lopende, afgeronde of mislukte initiatieven, achtergrondinformatie en dergelijke. De initiatiefnemer kan daarbij gevraagd worden extra informatie aan te leveren.
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-010-010-020
Object ID     e56a2efc-c4df-4738-9bd3-dc24982f9144
Object ID_nl     e56a2efc-c4df-4738-9bd3-dc24982f9144
Original ID     id-e56a2efc-c4df-4738-9bd3-dc24982f9144
Semanticsearch     verzamelen relevante informatie
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:10.