Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Na het samenstellen van het team en het maken van een planning voor de uitvoering, is de voorbereidingsfase van het bedrijfsproces gereed. Dit vormt tevens het vertrekpunt voor de derde fase, de uitvoering van het toezicht. (BusinessEvent) Voorbereiden toezichthoude- n gereed Om de controle effectief te kunnen uitvoeren is een goede voorbereiding vereist. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verstrekte vergunningen en/of ontheffingen en van toepassing zijnde (maatwerk)voorschriften worden verzameld. De te volgen aanpak wordt bepaald; in veel gevallen zal een bezoek ter plaatse nodig of gewenst zijn maar soms volstaat een administratieve controle (bijvoorbeeld om te bepalen of een melding is gedaan). Zo nodig worden bij de initiatiefnemer van de te controleren activiteit of een andere belanghebbende aanvullende gegevens opgevraagd. Bepaald wordt welke aspecten tijdens de controle aandacht verdienen, zoals geluid, geur, veiligheid, etc. Mede op basis hiervan worden de juiste datum en tijd voor een bezoek vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en complexiteit worden een of meerdere interne adviseurs en/of ketenpartners ingeschakeld voor advies. Wanneer bezoek ter plaatse gewenst is, moet dat ingepland worden in overleg met de betrokken ketenpartners en --desgewenst-- de initiatiefnemer van de activiteit en/of belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden controle OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship herhalen zolang toezicht noodzakelijk of gewenst is Deze svg is op 13-06-2024 02:48:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 02:48:48 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     022-030-005
Object ID     dfd227ed-d892-4fdf-a556-6dc736b55109
Object ID_nl     dfd227ed-d892-4fdf-a556-6dc736b55109
Original ID     id-dfd227ed-d892-4fdf-a556-6dc736b55109
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:53.