Id-d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
ArchiMate-relatie Id-d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Inpassen initiatief (BusinessProcess)
Naar  : Beoordelen globaal ontwerp (BusinessProcess)
Object ID  : d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
Object ID_nl  : d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
Original ID  : id-d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
Semanticsearch  : id-d63390fd-9f76-4b25-8205-7778729b8ffa
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
De betrokken partijen bespreken het globaal ontwerp en beoordelen in hoeverre de naar voren gebrachte eisen en wensen zijn gehonoreerd. De gemeente kijkt primair naar de door haarzelf gestelde kaders maar zal ook meewegen in hoeverre de initiatiefnemer erin is geslaagd om draagvlak onder de andere belanghebbenden te creëren. Het resultaat van deze activiteit is een advies aan de initiatiefnemer. Dat bevat voor geconstateerde knelpunten voorgestelde oplossingsrichtingen die de haalbaarheid vergroten, en aandachtspunten voor de verdere uitwerking zoals onderwerpen voor nader onderzoek en (andere) zaken die voorwaardelijk zijn voor de vergunningverlening. Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn het globaal ontwerp in een of meerdere iteraties te beoordelen. In andere gevallen, waarin sprake is van een eenvoudige situatie, kan het opstellen van het globaal ontwerp samengevoegd worden met het opstellen van het detailontwerp om het proces te bespoedigen. (BusinessProcess) Beoordelen globaal ontwerp Gezamenlijk onderzoeken de betrokken partijen hoe het initiatief ingepast kan worden in de fysieke leefomgeving. De gemeente geeft daarbij aan waar harde grenzen liggen en waar bandbreedtes gelden als kaderstelling; ook de ketenpartners brengen hun kaders in. Belanghebbenden brengen hun wensen en eisen naar voren. De initiatiefnemer beoordeelt hoe alle ingebrachte zaken verwerkt kunnen worden in het initiatief. Al naar gelang de situatie kan dit een iteratief of incrementeel proces zijn. (BusinessProcess) Inpassen initiatief TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 00:42:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 00:42:20 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:55.