Controleren onredelijkheid handhaving

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Controleren onredelijkheid handhaving
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Onderzocht wordt in hoeverre handhaving onredelijk is in relatie tot de daarmee gediende belangen. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld het opheffen van de overtreding grote kosten met zich meebrengt terwijl de overtreding zelf weinig overlast geeft en/of de verwachting is dat op termijn geen sprake meer zal zijn van een overtreding, bijvoorbeeld als gevolg van een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Een andere mogelijkheid is dat handhaving in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur (vertrouwen, rechtszekerheid en gelijkheid). Een voorbeeld is het opleggen van een sanctie voor het overtreden van beleidsregels als de gemeente daar eerder mee heeft ingestemd. (BusinessProcess) Controleren onredelijkheid handhaving OrJunction OrJunction Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving. (BusinessProcess) Adviseren onredelijkheid Ketenpartners worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving. (BusinessService) Advies onredelijkheid Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-06-2024 22:48:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 22:48:02 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Controleren onredelijkheid handhaving
Definitie     Onderzocht wordt in hoeverre handhaving onredelijk is in relatie tot de daarmee gediende belangen. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld het opheffen van de overtreding grote kosten met zich meebrengt terwijl de overtreding zelf weinig overlast geeft en/of de verwachting is dat op termijn geen sprake meer zal zijn van een overtreding, bijvoorbeeld als gevolg van een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Een andere mogelijkheid is dat handhaving in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur (vertrouwen, rechtszekerheid en gelijkheid). Een voorbeeld is het opleggen van een sanctie voor het overtreden van beleidsregels als de gemeente daar eerder mee heeft ingestemd.
Nestingniveau     04
VolgordeId     025-020-020-030
Object ID     cf26e6d9-b125-49c7-b673-c15c18511fae
Object ID_nl     cf26e6d9-b125-49c7-b673-c15c18511fae
Original ID     id-cf26e6d9-b125-49c7-b673-c15c18511fae
Semanticsearch     controleren onredelijkheid handhaving
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:49.