Leveren reactie melding incident

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Leveren reactie melding incident
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Initiëren van vervolgacties zoals het opleggen van een sanctie en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsv- erzoek De tweede fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het uitvoeren van een controle (meestal ter plaatse), het beoordelen van de aangetroffen situatie om te bepalen of sprake is van een overtreding, het bepalen of en welke vervolgacties gewenst zijn en het opstellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:09:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:49 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Leveren reactie melding incident
Definitie     De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties.
Nestingniveau     02
VolgordeId     023-030
Object ID     cebfe528-4383-48f4-9875-115248880f93
Object ID_nl     cebfe528-4383-48f4-9875-115248880f93
Original ID     id-cebfe528-4383-48f4-9875-115248880f93
Semanticsearch     leveren reactie melding incident
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:17.