005 Ontwikkelen projectbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 005 Ontwikkelen projectbesluit
005 Ontwikkelen projectbesluit
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit Publiceren van projectbesluit en informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken projectbesluit Uitvoeren participatie, opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, parallel daaraan opstellen van de corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen projectbesluit Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure, goedkeuring Rijk/provincie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten projectbesluit Bepalen coördinerend gezag, bekendmaking start project, organiseren van participatie, bepalen uitgangspunten en kaders. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen projectbesluit Indien van toepassing wordt een voorkeursbeslissing vastgesteld. Dit is niet verplicht. (BusinessProcess) Vaststellen voorkeursbeslissing Wens om via een projecbesluit uitvoering te (kunnen) geven aan een (complex) project. NB. Projectbesluit heeft hybride karakter: is zowel planvormend als vergunnend. (BusinessEvent) Voornemen uitvoering project BusinessEvent Projectbesluit gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-06-2024 14:53:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 14:53:14 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 005 Ontwikkelen projectbesluit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 005 Ontwikkelen projectbesluit
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Object ID_nl  : ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Original ID  : id-ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Semanticsearch  : 005 ontwikkelen projectbesluit
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:01.