022 Toezichthouden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 022 Toezichthouden
022 Toezichthouden
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Na afronding van het toezichthouden eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Toezichthouden gereed Een verzoek tot toezichthouden, afkomstig van de eigen organisatie. Dit kan volgen uit het verlenen van een vergunning of een "melding activiteit" van een initiatiefnemer, of een gevolg zijn van een overtreding of ander incident (verscherpt toezicht). (BusinessEvent) Verzoek toezichthouden ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 19-06-2024 04:49:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2024 04:49:25 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 022 Toezichthouden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-c7179eaa-70bb-421d-a10a-e3940c1a4430
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 022 Toezichthouden
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : c7179eaa-70bb-421d-a10a-e3940c1a4430
Object ID_nl  : c7179eaa-70bb-421d-a10a-e3940c1a4430
Original ID  : id-c7179eaa-70bb-421d-a10a-e3940c1a4430
Semanticsearch  : 022 toezichthouden
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:42.