Behandelen melding incident of handhavingsverzoek

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsv- erzoek Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthoude- n De eerste fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft de administratieve intake, het toewijzen aan een hoofdbehandelaar en het beoordelen van de melding en zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake melding incident De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident De tweede fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het uitvoeren van een controle (meestal ter plaatse), het beoordelen van de aangetroffen situatie om te bepalen of sprake is van een overtreding, het bepalen of en welke vervolgacties gewenst zijn en het opstellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Een melding incident ontvangen van een ketenpartner of andere belanghebbende. DIt kan een gewone melding zijn of een formeel handhavingsverzoek. Meldingen en handhavingsverzoeken kunnen via diverse kanalen ontvangen worden. Onder incident verstaan we hier een gebeurtenis of situatie die vermoedelijk strijdig is met het vigerende beleid ter plaatse, voor wat betreft de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn geluidsoverlast van bouwactiviteiten en het plaatsen van reclame op of langs de weg zonder geldige vergunning. Meldingen hebben veelal de vorm van een klacht maar kunnen ook als vraag of mededeling geformuleerd zijn. (BusinessEvent) Melding incident ingediend Na het verzenden en meedelen van de reactie of beschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Melding incident afgehandeld Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. (BusinessProcess) Toezicht en handhaving Het melden van overlast c.q. doen van een handhavingsverzoek kan voor de gemeente aanleiding zijn tot opsporen wanneer strafbare feiten worden vermoed. (TriggeringRelationship) 18 Het melden van overlast c.q. doen van een handhavingsverzoek kan voor de gemeente aanleiding zijn tot (extra) toezichthouden. (TriggeringRelationship) 19 AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:09:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:32 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende.
Toelichting     Via verschillende kanalen kan een melding binnenkomen van een inwoner, bedrijf of ketenpartner over een situatie die (vermoedelijk) niet voldoet aan de regels binnen de Omgevingswet (op landelijk en lokaal niveau). Er zijn twee varianten: een incidentmelding en een formeel handhavingsverzoek, waarop de gemeente een besluit moet nemen. Het proces richt zich op het onderzoeken van de juistheid van de melding, de aard en oorzaak van de eventuele overtreding, en het vinden van een oplossing. De indiener van de melding en eventueel betrokken belanghebbenden ontvangen hierover bericht van de gemeente. Afhankelijk van de situatie kunnen noodmaatregelen getroffen worden.,Dit proces betreft het in behandeling nemen van een melding aangaande overlast. De melding wordt onderzocht en indien gewenst wordt een vervolgactie bepaald. Vervolgens wordt een reactie op de melding gegeven.
Nestingniveau     01
VolgordeId     023
Uitwerking beschikbaar     Ja
Poster beschikbaar     Nee
Toelichting     Via verschillende kanalen kan een melding binnenkomen van een inwoner, bedrijf of ketenpartner over een situatie die (vermoedelijk) niet voldoet aan de regels binnen de Omgevingswet (op landelijk en lokaal niveau). Er zijn twee varianten: een incidentmelding en een formeel handhavingsverzoek, waarop de gemeente een besluit moet nemen. Het proces richt zich op het onderzoeken van de juistheid van de melding, de aard en oorzaak van de eventuele overtreding, en het vinden van een oplossing. De indiener van de melding en eventueel betrokken belanghebbenden ontvangen hierover bericht van de gemeente. Afhankelijk van de situatie kunnen noodmaatregelen getroffen worden.,Dit proces betreft het in behandeling nemen van een melding aangaande overlast. De melding wordt onderzocht en indien gewenst wordt een vervolgactie bepaald. Vervolgens wordt een reactie op de melding gegeven.
Status uitwerking     Definitief
Object ID     bf4e0c41-e7ba-4fe1-9909-c0d950156b01
Object ID_nl     bf4e0c41-e7ba-4fe1-9909-c0d950156b01
Original ID     id-bf4e0c41-e7ba-4fe1-9909-c0d950156b01
Semanticsearch     behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:01.