Verzamelen meetwaarden

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
In veel gevallen zijn de gekozen indicatoren niet rechtstreeks te meten. Dan moet eerst bepaald worden welke meetwaarden nodig zijn om de indicator te kunnen bepalen. In het voorbeeld hierboven is de gemiddelde hoeveelheid blauwalg niet rechtstreeks te meten. Die is wel te berekenen wanneer metingen op (bijvoorbeeld) een drietal locaties worden gecombineerd. Wanneer bekend is wat waar en wanneer gemeten moet worden, start het verzamelen van de benodigde meetwaarden, al dan niet in samenwerking met de ketenpartners. Wanneer de meetwaarden verzameld zijn, moeten deze nog voorbereid worden voor analyse. Bijvoorbeeld door meetwaarden te aggregeren of vertalen naar een ander maatstelsel zodat combineren met andere meetwaarden mogelijk wordt. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Met de verzamelde en voorbewerkte meetwaarden worden de indicatoren bepaald en vervolgens geanalyseerd, bijvoorbeeld ten opzichte van historische waarden en/of waarden op vergelijkbare locaties. Door de ontwikkeling van de indicatoren te vergelijken met de genomen maatregelen, kan bepaald worden in hoeverre die genomen maatregelen inderdaad leiden tot de beoogde doelstellingen. Het is daarbij van belang de resultaten te toetsen ten opzichte van eventuele verstorende factoren van buiten (in bovenstaand voorbeeld: wanneer de hoeveelheid blauwalg in een recreatieplas is toegenomen terwijl een afname beoogd was als resultaat van het verhogen van de doorstroming in de plas, lijkt het alsof de maatregel niet effectief is, maar langdurig warm weer kan hier een grote invloed hebben gehad). De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een analyserapport. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens Om de effectiviteit van het te monitoren beleid te kunnen bepalen, worden indicatoren vastgesteld. Dit begint met het zoeken naar geschikte indicatoren. Een indicator geeft een indruk van de mate waarin een bepaald effect optreedt, bijvoorbeeld de gemiddelde hoeveelheid blauwalg in het water is een indicator van de zwemwaterkwaliteit. Veelal zijn meerdere indicatoren nodig, zoals voor zwemwater ook bacteriologische verontreinigingen een indicator zijn. In veel gevallen is advies van c.q. afstemming met de ketenpartners gewenst. (BusinessProcess) Vaststellen te monitoren indicatoren TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:13:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:13:47 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Verzamelen meetwaarden
Definitie     In veel gevallen zijn de gekozen indicatoren niet rechtstreeks te meten. Dan moet eerst bepaald worden welke meetwaarden nodig zijn om de indicator te kunnen bepalen. In het voorbeeld hierboven is de gemiddelde hoeveelheid blauwalg niet rechtstreeks te meten. Die is wel te berekenen wanneer metingen op (bijvoorbeeld) een drietal locaties worden gecombineerd. Wanneer bekend is wat waar en wanneer gemeten moet worden, start het verzamelen van de benodigde meetwaarden, al dan niet in samenwerking met de ketenpartners. Wanneer de meetwaarden verzameld zijn, moeten deze nog voorbereid worden voor analyse. Bijvoorbeeld door meetwaarden te aggregeren of vertalen naar een ander maatstelsel zodat combineren met andere meetwaarden mogelijk wordt.
Nestingniveau     02
VolgordeId     061-020
Object ID     bd5ee1f5-89e9-4759-97d2-3266fae7da60
Object ID_nl     bd5ee1f5-89e9-4759-97d2-3266fae7da60
Original ID     id-bd5ee1f5-89e9-4759-97d2-3266fae7da60
Semanticsearch     verzamelen meetwaarden
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:00.