Id-ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
ArchiMate-relatie Id-ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Deelnemen omgevingstafel (BusinessProcess)
Naar  : Omgevingstafel (BusinessInteraction)
Object ID  : ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
Object ID_nl  : ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
Original ID  : id-ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
Semanticsearch  : id-ac7ea79c-ea43-4648-887e-b99df83d9d5b
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Interne adviseurs met specifieke expertise kunnen uitgenodigd worden om mee te praten aan de omgevingstafel wanneer hun expertise van belang is bij de beoordeling en inpassing van de ter tafel liggende plannen. Dit vereist aanvullende vaardigheden zoals denken in mogelijkheden, balans kunnen vinden in geven en nemen, en kunnen omgaan met afwegingsruimte. (BusinessProcess) Deelnemen omgevingstafel De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstaf- el TriggeringRelationship Deze svg is op 20-06-2024 19:06:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 19:06:59 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 19:56.