002 Ontwikkelen programma

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 002 Ontwikkelen programma
002 Ontwikkelen programma
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving gericht op het behalen van in visie en/of beleid gestelde doelen of omgevingswaarden. (BusinessProcess) Ontwikkelen programma Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen programma Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten programma Publiceren van het programma en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken programma Opstellen uitgangspunten, verzamelen (monitoring)data en inventariseren gewenste maatregelen, organiseren van participatie en andere input. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen programma Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwerking in programma Noodzakelijke aanpak om een of meerdere gewenste omgevingswaarden te bereiken. (BusinessEvent) Nodig voor halen omgevingswaarden Wens vanuit eigen organisatie om een programmatische aanpak te volgen voor een bepaald doel. (BusinessEvent) Wens programmatische aanpak BusinessEvent Omgevingsprogramm- a gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-06-2024 23:48:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 23:48:21 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 002 Ontwikkelen programma
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-a5d8db3f-d818-4680-a45b-b48ab8b4b69a
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 002 Ontwikkelen programma
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : a5d8db3f-d818-4680-a45b-b48ab8b4b69a
Object ID_nl  : a5d8db3f-d818-4680-a45b-b48ab8b4b69a
Original ID  : id-a5d8db3f-d818-4680-a45b-b48ab8b4b69a
Semanticsearch  : 002 ontwikkelen programma
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:38.