Bepalen impact en haalbaarheid

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Bepalen impact en haalbaarheid
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Als het plan de wenselijkheidstoets heeft doorstaan, wordt beoordeeld wat de impact is op de (fysieke) omgeving. Bij een grote, negatieve impact komt de haalbaarheid in het geding. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waardoor de haalbaarheid twijfelachtig is, bijvoorbeeld financiële aspecten of een gebrek aan draagvlak. (BusinessProcess) Bepalen impact en haalbaarheid De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstaf- el Om te bepalen of realisatie van het initiatief wenselijk is, wordt beoordeeld in hoeverre de voorgenomen activiteiten passen binnen de langetermijnvisie van de gemeente en, indien relevant, andere bestuursorganen. De kaders hiervoor zijn beschikbaar in de vorm van de omgevingsvisie(s) van die bestuursorganen. Aanvullend zijn ook de concretere kaders vanuit omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening en rijksomgevingsdocumenten van belang. In beginsel wordt ieder initiatief verwelkomd dat binnen de omgevingsvisie past. Wanneer het (ook na bijstelling van de ambities van de initiatiefnemer) echt niet past, is dat een reden om de verkenning af te breken. (BusinessProcess) Bepalen wenselijkheid initiatief Als het initiatief haalbaar lijkt, wordt gezamenlijk bepaald hoe de volgende fasen te doorlopen. Belangrijke aspecten daarbij zijn: * Het organiseren van participatie van belanghebbenden voorafgaande aan de vergunningaanvraag. de gemeente kan waardevolle kennis inbrengen betreffende welke doelgroepen te benaderen en wat daarbij de juiste aanpak of werkvorm is. * Het inventariseren van welke aanvullende onderzoeken uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld ten aanzien van geluid of bodemverontreiniging. Een en ander wordt vervat in een "programma van eisen en wensen"-document dat als resultaat van deze fase wordt opgeleverd. Hierin wordt aangeven welk toetsingskader van toepassing is, welke harde grenswaarden er zijn en waar nog bandbreedtes zijn om het plan te optimaliseren. (BusinessProcess) Bepalen aanpak ontwerpfase AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:09:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:12 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Bepalen impact en haalbaarheid
Definitie     Als het plan de wenselijkheidstoets heeft doorstaan, wordt beoordeeld wat de impact is op de (fysieke) omgeving. Bij een grote, negatieve impact komt de haalbaarheid in het geding. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waardoor de haalbaarheid twijfelachtig is, bijvoorbeeld financiële aspecten of een gebrek aan draagvlak.
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-020-010-040
Object ID     9dcd1ff5-8e41-40e3-a3cb-7b58cb633ff1
Object ID_nl     9dcd1ff5-8e41-40e3-a3cb-7b58cb633ff1
Original ID     id-9dcd1ff5-8e41-40e3-a3cb-7b58cb633ff1
Semanticsearch     bepalen impact en haalbaarheid
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:56.