Afstemmen rol van gemeente

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Afstemmen rol van gemeente
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
BusinessProcess Afstemmen rol van gemeente Welke rol de gemeente in de ontwerpfase van het initiatief wil vervullen, is afhankelijk van de vraag of de gemeente het initiatief ziet als een kans of juist een bedreiging voor het realiseren van de langetermijndoelstellingen uit de omgevingsvisie, en van de mate waarin het initiatief mag rekenen op draagvlak onder de andere belanghebbenden. Wanneer er sprake is van een 'kans' en/of wanneer er veel draagvlak is zal de gemeente waarschijnlijk een actieve rol willen spelen (zonder de onafhankelijkheid en objectiviteit als bevoegd gezag uit het oog te verliezen); bij het ontbreken van draagvlak of als het initiatief weinig bijdraagt aan de doelstellingen voor de fysieke leefomgeving zal de gemeente een passieve rol spelen. Hierbij is ook van belang in hoeverre het initiatief valt in te passen in de concrete beleidskaders van het omgevingsplan (en de kaders van de ketenpartners). Wanneer sprake is van een initiatief met grote impact, dan zal afgestemd worden met het gemeentebestuur. De gemeente maakt een keuze om wel of niet door te gaan naar de ontwerpfase van het verkenningsproces en koppelt het besluit terug naar de initiatiefnemer en belanghebbenden (voor zover die reeds in het proces betrokken zijn). (BusinessProcess) Bepalen rol van gemeente Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-06-2024 16:37:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 16:37:51 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Afstemmen rol van gemeente
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-020-020-020
Object ID     9cf307e5-0e57-43ed-94ad-c364db5a7111
Object ID_nl     9cf307e5-0e57-43ed-94ad-c364db5a7111
Original ID     id-9cf307e5-0e57-43ed-94ad-c364db5a7111
Semanticsearch     afstemmen rol van gemeente
Relaties
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 00:02.