Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Wanneer het ontwerp voltooid is (in elk geval in voldoende mate en van voldoende kwaliteit om door te kunnen gaan), wordt een integraal advies geformuleerd. Dit beschrijft de in de verkennings- en ontwerpfase ingebrachte visies, belangen, voorwaarden etc. en de geconstateerde geschilpunten met de daarover gemaakte afspraken. Deze moeten concreet en 'toetsbaar' beschreven worden. Het integraal advies heeft meerdere doelen: * Het richt zich tot de initiatiefnemer en bevestigt de afspraken die gemaakt zijn in de ontwerpfase. Dat levert de kaders waarbinnen het ontwerp is opgesteld. * Het richt zich tot de belanghebbenden die in de verkennings- en ontwerpfasen geparticipeerd hebben, en bevestigt de door hen geuite belangen en wensen die --als het goed is-- in het ontwerp gerespecteerd zijn. * Het richt zich tot de gemeente en bevestigt de adviezen, voorwaarden en maatwerkvoorschriften van de gemeente en ketenpartners. Dit vormt belangrijke input voor de vergunningverlening: door de aanvraag te toetsen aan dit integraal advies wordt veel tijd gewonnen. (BusinessProcess) Opstellen integraal advies Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan. (BusinessProcess) Accorderen integraal advies OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ambtelijk afhandelen Deze svg is op 13-06-2024 00:40:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 00:40:22 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-030-020-030
Object ID     988eb747-166d-4479-b794-4007c7804f4e
Object ID_nl     988eb747-166d-4479-b794-4007c7804f4e
Original ID     id-988eb747-166d-4479-b794-4007c7804f4e
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:56.