Bepalen doelen en onderwerpen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Bepalen doelen en onderwerpen
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Bij het inplannen van toezicht is tevens belangrijk rekening te houden met de doel van het toezicht. Veiligheid laat minder ruimte dan het beperken van overlast. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van “sjablonen” gekoppeld aan toezichtdoelen, gebaseerd op praktijkervaringen. (BusinessProcess) Bepalen doelen en onderwerpen Er wordt een planning opgesteld voor het toezicht, in samenspraak met de ketenpartners. Eventueel wordt ook de initiatiefnemer (of uitvoerder) betrokken. Dit kan praktisch zijn, bijvoorbeeld in verband met toegang tot de locatie of het tijdig beschikbaar hebben van documenten, maar heeft ook nadelen omdat de initiatiefnemer daardoor soms meer mogelijkheden heeft om de regels te ontduiken. In veel gevallen zal sprake zijn van een “relatieve planning” omdat de exacte datums waarop mijlpalen in de realisatie worden bereikt pas later bekend worden. Toezichtacties worden dan vooral gekoppeld aan mijlpalen. Bij continu toezicht na realisatie, bijvoorbeeld op brandveilig gebruik, kan wel een absolute planning gehanteerd worden. (BusinessProcess) Maken planning voor toezicht Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessService) Advies bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren bepalen doelen en onderwerpen Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Wanneer toezicht verder gaat dan een enkele controle, zal eerst een toezichtplan opgesteld worden. De voorgeschiedenis van de activiteit is belangrijke input voor het toezichtplan. Voorgeschiedenis kan betrekking hebben op de locatie, op de initiatiefnemer en op de activiteit zelf. Ervaringen van de gemeente en/of ketenpartners met locatie, initiatiefnemer en/of activiteit helpen om effectief toezicht in te plannen. Een bekende initiatiefnemer die zijn/haar zaakjes altijd goed op orde heeft behoeft bijvoorbeeld minder toezicht dan een die meerdere keren betrapt is op overtreden van de regels. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:13:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:13:15 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Bepalen doelen en onderwerpen
Definitie     Bij het inplannen van toezicht is tevens belangrijk rekening te houden met de doel van het toezicht. Veiligheid laat minder ruimte dan het beperken van overlast. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van “sjablonen” gekoppeld aan toezichtdoelen, gebaseerd op praktijkervaringen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     022-020-020-020
Object ID     9860c698-d28f-43c2-9051-42d848a8cfc3
Object ID_nl     9860c698-d28f-43c2-9051-42d848a8cfc3
Original ID     id-9860c698-d28f-43c2-9051-42d848a8cfc3
Semanticsearch     bepalen doelen en onderwerpen
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:46.