Presenteren initatief

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Bij de start van de omgevingstafelgesprekken presenteert de initiatiefnemer zijn/haar plannen aan de aanwezigen. Het gaat daarbij niet alleen om situatieschetsen en bouwtekeningen maar ook om de resultaten van eventueel uitgevoerde haalbaarheids- en milieuonderzoeken en reeds gevoerde overleggen met omwonenden en andere belanghebbenden. (BusinessService) Presenteren initatief Als eerste activiteit aan de omgevingstafel maken de deelnemers met elkaar kennis. Met name is van belang dat de deelnemers kennis nemen van elkaars perspectief en belangen, zodat begrip ontstaat voor elkaars standpunten. De initiatiefnemer presenteert zijn/haar plan, eventueel al gedane onderzoeken en al gevoerde overleggen met (andere) belanghebbenden. Het is belangrijk dat de gemeente al in dit stadium de verwachtingen managet. Het vooroverleg is geen goedkeuring van het initiatief en leidt ook niet tot een voorrangspositie voor de initiatiefnemer. Ook is het vooroverleg niet vrijblijvend; afspraken die aan de omgevingstafel worden gemaakt dienen nagekomen te worden. Hier worden ook de praktische afspraken gemaakt over het werken aan de omgevingstafel, zoals de "tafelmanieren", de wijze waarop communicatie (zoals het delen van informatie, het verspreiden van verslagen en dergelijke) plaatsvindt, enzovoorts. (BusinessProcess) Kennismaken deelnemers Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:09:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:10 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Presenteren initatief
Definitie     Bij de start van de omgevingstafelgesprekken presenteert de initiatiefnemer zijn/haar plannen aan de aanwezigen. Het gaat daarbij niet alleen om situatieschetsen en bouwtekeningen maar ook om de resultaten van eventueel uitgevoerde haalbaarheids- en milieuonderzoeken en reeds gevoerde overleggen met omwonenden en andere belanghebbenden.
Nestingniveau     04
VolgordeId     001-013-020
Object ID     911b38fb-12f2-44d3-afbd-d05a3afa9c23
Object ID_nl     911b38fb-12f2-44d3-afbd-d05a3afa9c23
Original ID     id-911b38fb-12f2-44d3-afbd-d05a3afa9c23
Semanticsearch     presenteren initatief
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:21.