Toepassen sanctie

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Toepassen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthoude- n Aanleiding tot het (direct) toepassen van een sanctie is het constateren van een overtreding waarbij het nemen van maatregelen zeer spoeeisend is. (BusinessEvent) Overtreding met zeer spoedeisende situatie Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verstrijken van de tijdseenheid voor dwangsomverbeuring, voor zover het maximum van de dwangsom nog niet is bereikt. (BusinessEvent) Dwangsom verbeurd Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verlopen van de begunstigingstermijn, dwz. de in de opgelegde sanctie vermelde termijn waarbinnen de overtreder de geconstateerde overtreding ongedaan moet maken om het toepassen van de sanctie te ontlopen. Als in de opgelegde sanctie is gesteld dat geen begunstigingstermijn van toepassing is, dan treedt dit moment direct na opleggen van de sanctie op. (BusinessEvent) Begunstigings- termijn verlopen Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. (BusinessProcess) Toezicht en handhaving Na archivering van het dossier eindigt het bedrijfsproces van het toepassen van een sanctie. (BusinessEvent) Toepassen sanctie gereed Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een verzoek van een ketenpartner, na constateren dat geen gevolg is gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Verzoek sanctie toepassen ontvangen Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Het opleggen van een sanctie kan leiden tot het toepassen van de sanctie als tijdens het toezicht is gebleken dat de overtreding niet is opgeheven na het opleggen. (TriggeringRelationship) 22 Het toepassen van een sanctie kan aanleiding zijn tot (versterkt) toezichthouden om vast te stellen of de overtreding is opgeheven of een nieuwe sanctie moet opgelegd. (TriggeringRelationship) 24 TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:19:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:19:43 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Toepassen sanctie
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie.
Toelichting     Het toepassen van een eerder opgelegde sanctie (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, intrekking begunstigende beschikking) behelst meer dan alleen het innen van een dwangsom of het uitvoeren van fysieken maatregelen. Van belang is welke stappen gezet worden en in welke volgorde, wat welk en niet aangekondigd moet of kan worden, en waartegen de overtreder of belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Regelgeving en jurisprudentie spelen hierbij een belangrijke rol.,Dit proces betreft het in geval van een reparatoire sanctie uitvoeren van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan de opgelegde sanctie. Niet alle opgelegde sancties hebben feitelijke uitvoering tot gevolg, denk aan een "waarschuwing". In het geval dat een gehandhaafde zelf de overtreding opheft, hoeft de sanctie ook niet meer te worden uitgevoerd. Er is daarom sprake van een samenspel tussen verschillende momenten van toezicht houden, sanctie opleggen en sanctie uitvoeren.
Nestingniveau     01
VolgordeId     026
Poster beschikbaar     Nee
Status uitwerking     Definitief
Toelichting     Het toepassen van een eerder opgelegde sanctie (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, intrekking begunstigende beschikking) behelst meer dan alleen het innen van een dwangsom of het uitvoeren van fysieken maatregelen. Van belang is welke stappen gezet worden en in welke volgorde, wat welk en niet aangekondigd moet of kan worden, en waartegen de overtreder of belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Regelgeving en jurisprudentie spelen hierbij een belangrijke rol.,Dit proces betreft het in geval van een reparatoire sanctie uitvoeren van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan de opgelegde sanctie. Niet alle opgelegde sancties hebben feitelijke uitvoering tot gevolg, denk aan een "waarschuwing". In het geval dat een gehandhaafde zelf de overtreding opheft, hoeft de sanctie ook niet meer te worden uitgevoerd. Er is daarom sprake van een samenspel tussen verschillende momenten van toezicht houden, sanctie opleggen en sanctie uitvoeren.
Uitwerking beschikbaar     Ja
Object ID     84b800b0-7eed-47ec-8b3e-968d20c0a9e6
Object ID_nl     84b800b0-7eed-47ec-8b3e-968d20c0a9e6
Original ID     id-84b800b0-7eed-47ec-8b3e-968d20c0a9e6
Semanticsearch     toepassen sanctie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:02.