Id-792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
ArchiMate-relatie Id-792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Omgevingstafel (BusinessInteraction)
Naar  : Deelnemen omgevingstafel (BusinessProcess)
Object ID  : 792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
Object ID_nl  : 792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
Original ID  : id-792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
Semanticsearch  : id-792b91c5-998d-4ff3-9f04-0ee8100a88bf
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Interne adviseurs met specifieke expertise kunnen uitgenodigd worden om mee te praten aan de omgevingstafel wanneer hun expertise van belang is bij de beoordeling en inpassing van de ter tafel liggende plannen. Dit vereist aanvullende vaardigheden zoals denken in mogelijkheden, balans kunnen vinden in geven en nemen, en kunnen omgaan met afwegingsruimte. (BusinessProcess) Deelnemen omgevingstafel De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstaf- el TriggeringRelationship Deze svg is op 16-06-2024 19:47:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-06-2024 19:47:13 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:31.