014 Behandelen melding activiteit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 014 Behandelen melding activiteit
014 Behandelen melding activiteit
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoorschriften Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico- inschatting activiteit Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoorschriften Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen BusinessEvent Melding activiteit verwerkt TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 01:37:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 01:37:45 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 014 Behandelen melding activiteit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-75952567-5083-4989-a2c9-2ec2945a2893
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 014 Behandelen melding activiteit
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 75952567-5083-4989-a2c9-2ec2945a2893
Object ID_nl  : 75952567-5083-4989-a2c9-2ec2945a2893
Original ID  : id-75952567-5083-4989-a2c9-2ec2945a2893
Semanticsearch  : 014 behandelen melding activiteit
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:11.