Besluiten wijziging omgevingsplan

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Besluiten wijziging omgevingsplan
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereiding- sprocedure In de fase Bekendmaken wordt het besluit gepubliceerd en worden de belanghebbenden geïnformeerd. De noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen of wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. In de fase Ontwerpen stelt u op basis van de uitgangspunten een ontwerp op. Tegelijk stelt u de daarmee corresponderende (toepasbare) regels op of wijzigt deze. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Vaststellen van het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan In deze stap wordt het definitieve besluit geformuleerd op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:09:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:57 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Besluiten wijziging omgevingsplan
Definitie     Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit.
Nestingniveau     02
VolgordeId     003-030
Object ID     6d4b7911-138c-4d1c-8808-da3f336e9cdc
Object ID_nl     6d4b7911-138c-4d1c-8808-da3f336e9cdc
Original ID     id-6d4b7911-138c-4d1c-8808-da3f336e9cdc
Semanticsearch     besluiten wijziging omgevingsplan
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:51.