Id-68c401fc-d453-40b1-add3-48a055496321

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > OrJunctions > Id-68c401fc-d453-40b1-add3-48a055496321
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Indien sprake is van een weigeringsgrond die met een relatief kleine aanpassing in het initiatief opgelost kan worden, wordt de initiatiefnemer verzocht het initiatief aan te passen, zodanig dat de geconstateerde weigeringsgronden worden opgelost. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de resterende beslistermijn, kan dit alleen wanneer de initiatiefnemer instemt met opschorting van de beslistermijn conform art. 4.15 AWB. De initiatiefnemer dient hier schriftelijk mee in te stemmen. Als er geen weigeringsgrond gevonden is, of als aanpassing niet realistisch geacht wordt, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Verzoeken aanpassing aanvraag Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk. De afweging van de adviezen vindt in beginsel plaats wanneer alle adviezen ontvangen zijn. Hierbij kan het zinvol zijn ook de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden te raadplegen. Het besluit tot toekennen of weigeren van een vergunning geschiedt door een integrale afweging van alle deeltoetsingen, door het bevoegd gezag en de betrokken ketenpartners gezamenlijk. Een enkel negatief advies is daarbij niet direct reden tot weigering; het is mogelijk dat andere aspecten compensatie bieden. Ook kunnen maatwerkvoorschriften aan de vergunning gekoppeld worden (“ja, mits …”). Met name wanneer sprake is van een afwijking van de geldende regelgeving (omgevingsplan) zal gekeken worden naar aspecten als maatschappelijke wenselijkheid, draagvlak onder belanghebbenden, inpasbaarheid en ruimtelijke haalbaarheid. Verslagen van de integrale afweging dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitvoeren integrale afweging OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen aanpassing nodig of mogelijk Deze svg is op 13-06-2024 03:09:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:09:13 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label    
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     015-020-020-080
Object ID     68c401fc-d453-40b1-add3-48a055496321
Object ID_nl     68c401fc-d453-40b1-add3-48a055496321
Original ID     id-68c401fc-d453-40b1-add3-48a055496321
Semanticsearch     id-68c401fc-d453-40b1-add3-48a055496321
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 19:29.