Inspreken raadsvergadering

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Inspreken raadsvergadering
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergader- ing Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad de opdracht vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel om opdracht te geven voor het wijzigen van een omgevingsplan. De raad gaat hierover in debat met het college en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad de uitgangspunten vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor vaststelling van de uitgangspunten voor het wijzigen van een omgevingsplan. De raad gaat hierover in debat met het college en eventuele insprekers en stelt de uitgangspunten vast. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebben- de Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad het besluit vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsplanwijziging met daarbij de eventuele nota van beantwoording van zienswijzen. Indien aan de orde gaat de raad hierover onderling in debat en ook met het college en eventuele insprekers. De raad stelt uiteindelijk de omgevingsplanwijziging vast. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:15:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:15:19 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Inspreken raadsvergadering
Definitie     Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming.
Nestingniveau     04
VolgordeId     002-003-010
Object ID     6106bbaa-898d-462d-ae51-830265e6920e
Object ID_nl     6106bbaa-898d-462d-ae51-830265e6920e
Original ID     id-6106bbaa-898d-462d-ae51-830265e6920e
Semanticsearch     inspreken raadsvergadering
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 19:49.