Grote wijziging?

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) Na accordering van de uitgangspunten door het College en eventueel vaststelling daarvan door de Gemeenteraad is de voorbereidingsfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn de uitgangspunten voor het vervolg en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor het opstellen van het (voor)ontwerp van de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Uitgangspunte- n gereed Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship eenvoudige wijziging Deze svg is op 13-06-2024 03:05:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:05:34 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Grote wijziging?
Definitie     Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     003-020-010-010
Object ID     40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Object ID_nl     40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Original ID     id-40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Semanticsearch     grote wijziging?
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:57.